Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Tác giả: Vũ Bằng
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 44.000 VND
  Số trang: 354
  Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 28-07-2014
 • Tác giả: Jack Kerouac
  Dịch giả: Cao Nhị
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 90.000 VND
  Số trang: 422
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 24-07-2014
 • Dịch giả: Nguyễn Tuấn Khanh
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 75.000 VND
  Số trang: 321
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 24-07-2014
 • Tác giả: Kang Yiul
  Dịch giả: Tiểu Thiên
  NXB liên kết: Thời đại
  Giá bìa: 130.000 VND
  Số trang: 552
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 24-07-2014
 • Tác giả: Mo Willems
  Dịch giả: Trang Hải
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 35.000 VND
  Số trang: 35
  Kích thước: 21 x 21 cm
  Ngày phát hành: 21-07-2014
 • Tác giả: Mo Willems
  Dịch giả: Trang Hải
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 35.000 VND
  Số trang: 35
  Kích thước: 21 x 21 cm
  Ngày phát hành: 21-07-2014

Trang

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.