Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Tác giả: Orson Scott Card
  Dịch giả: Lê Minh Đức
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 98.000 VND
  Số trang: 418
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 24-10-2014
 • Dịch giả: Nhiệt Xích
  NXB liên kết: Lao động
  Giá bìa: 92.000 VND
  Số trang: 396
  Kích thước: 14 x 20.5cm
  Ngày phát hành: 22-10-2014
 • Dịch giả: Trang Hải
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 45.000 VND
  Số trang: 32
  Kích thước: 18.5 x 23.5 cm
  Ngày phát hành: 02-10-2014
 • Tác giả: Guillaume Musso
  Dịch giả: Jeanboy
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 90.000 VND
  Số trang: 357
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 01-10-2014
 • Dịch giả: Uyên Uyên
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 48.000 VND
  Số trang: 37
  Kích thước: 20.5 x 23.5 cm
  Ngày phát hành: 30-09-2014
 • Dịch giả: Uyên Uyên
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 48.000 VND
  Số trang: 37
  Kích thước: 20.5 x 23.5 cm
  Ngày phát hành: 30-09-2014

Trang

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.