Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Tác giả: Frank Baum
  Dịch giả: Khải Minh
  NXB liên kết: Văn Học
  Giá bìa: 50.000 VND
  Số trang: 224
  Kích thước: 13 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Dịch giả: Thảo Vân
  NXB liên kết: Thời Đại
  Giá bìa: 89.000 VND
  Số trang: 340
  Kích thước: 14 x 20.5cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Baek Young Ok
  Dịch giả: Tiểu Thiên
  NXB liên kết: Thời Đại
  Giá bìa: 75.000 VND
  Số trang: 316
  Kích thước: 14x20.5cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Thomas Harris
  Dịch giả: Thu Lê
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 108.000 VND
  Số trang: 432
  Kích thước: 15x24 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Emily Bronte
  Dịch giả: Dương Tường
  NXB liên kết: Văn Học
  Giá bìa: 86.000 VND
  Số trang: 492
  Kích thước: 13 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Federico Moccia
  Dịch giả: Bảo Linh
  NXB liên kết: Phụ Nữ
  Giá bìa: 115.000 VND
  Số trang: 512
  Kích thước: 14 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:

Trang

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.