Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Tác giả: Jules Verne
  Dịch giả: Bảo Chân
  NXB liên kết: Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 76.000 VND
  Số trang: 316
  Kích thước: 14 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Jacqueline Wilson
  Dịch giả: Nguyễn Thị Hương Thảo - Hoàng Xuân Sơn
  NXB liên kết: Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 54.000 VND
  Số trang: 212
  Kích thước: 14 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Laudec
  Dịch giả: Giang Thanh
  NXB liên kết: Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 85.000 VND
  Số trang: 272
  Kích thước: 13 x 18 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Lee Child
  Dịch giả: Trần Quý Dương
  NXB liên kết: Thời Đại
  Giá bìa: 118.000 VND
  Số trang: 516
  Kích thước: 14 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Anne Fine
  Dịch giả: Trang Hải
  NXB liên kết: Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 35.000 VND
  Số trang: 84
  Kích thước: 13 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Dick King-Smith
  Dịch giả: Trang Hải
  NXB liên kết: Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 48.000 VND
  Số trang: 148
  Kích thước: 13 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:

Trang

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.