Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Tác giả: Thomas Harris
  Dịch giả: Miel G
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 95.000 VND
  Số trang: 399
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 29-09-2014
 • Tác giả: Phan Huyền Thư
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Lao động
  Giá bìa: 76.000 VND
  Số trang: 150
  Kích thước: 15 x 23 cm
  Ngày phát hành: 29-09-2014
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 98.000 VND
  Số trang: 485
  Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 29-09-2014
 • Tác giả: Ngô Tất Tố
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 90.000 VND
  Số trang: 437
  Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 29-09-2014
 • Tác giả: Khái Hưng
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 38.000 VND
  Số trang: 125
  Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 29-09-2014
 • Tác giả: Tạ Huy Long
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Thế giới
  Giá bìa: 96.000 VND
  Số trang: 82
  Kích thước: 18.5 x 25 cm
  Ngày phát hành: 28-09-2014

Trang

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.