Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Tác giả: Thomas Harris
  Dịch giả: Phạm Hồng Anh
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 90.000 VND
  Số trang: 347
  Kích thước: 15 x 24cm
  Ngày phát hành: 15-03-2014
 • Tác giả: Luis Sepúlveda
  Dịch giả: Phạm Minh Điệp
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 42.000 VND
  Số trang: 184
  Kích thước: 12x20cm
  Ngày phát hành: 15-03-2014
 • Dịch giả: Trần Xuân Kiêm
  NXB liên kết: Văn Học
  Giá bìa: 120.000 VND
  Số trang: 544
  Kích thước: 14 x 20.5cm
  Ngày phát hành: 15-03-2014
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 78.000 VND
  Số trang: 304
  Kích thước: 14 x 20.5cm
  Ngày phát hành: 15-03-2014
 • Tác giả: Banana Yoshimoto
  Dịch giả: Uyên Thiểm
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 56.000 VND
  Số trang: 204
  Kích thước: 13 x 20,5 cm
  Ngày phát hành: 14-03-2014
 • Dịch giả: Lê Chu Cầu
  NXB liên kết: Thế Giới
  Giá bìa: 130.000 VND
  Số trang: 404
  Kích thước: 15 x 24cm
  Ngày phát hành: 11-03-2014

Trang

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.