Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Tác giả: Sheelah Kolhatkar
  Dịch giả: Trần Trọng Hải Minh
  NXB liên kết: NXB Tri Thức
  Giá bìa: 159.000 VND
  Số trang: 404
  Kích thước: 14 x 24
  Ngày phát hành: 05-07-2018
 • Tác giả: Giuliano Ferri
  Dịch giả:
  NXB liên kết: NXB Thế giới
  Giá bìa: 79.000 VND
  Số trang: 14
  Kích thước: 17 x 17
  Ngày phát hành: 04-07-2018
 • Tác giả: Ken Jennings
  Dịch giả: Phương Thúy
  NXB liên kết: Lao Động
  Giá bìa: 65.000 VND
  Số trang: 162
  Kích thước: 14 x 20.5
  Ngày phát hành: 04-07-2018
 • Tác giả: Pierce Brown
  Dịch giả: Trần Nguyên
  NXB liên kết: NXB Hà Nội
  Giá bìa: 168.000 VND
  Số trang: 556
  Kích thước: 14 x 24
  Ngày phát hành: 04-07-2018
 • Tác giả: Ian Rankin
  Dịch giả: Trinh Xuân Thắng
  NXB liên kết: NXB Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 169.000 VND
  Số trang: 594
  Kích thước: 15 x 24
  Ngày phát hành: 04-07-2018
 • Tác giả: Noah Gordon
  Dịch giả: Lê Chu Cầu
  NXB liên kết: NXB Văn học
  Giá bìa: 228.000 VND
  Số trang: 648
  Kích thước: 17 x 25 cm
  Ngày phát hành: 04-07-2018

Trang

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.