Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Tác giả: Gong Ji Young
  Dịch giả: Bích Ngọc
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 138.000 VND
  Số trang: 308
  Kích thước: 15 x 20.5
  Ngày phát hành: 10-09-2018
 • Tác giả: Sato Tsutomu
  Dịch giả: Lục Thiếu Hồng
  NXB liên kết: Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 96.000 VND
  Số trang: 292
  Kích thước: 13 x 18
  Ngày phát hành: 25-08-2018
 • Tác giả: Haruki Murakami
  Dịch giả: Nguyễn Hồng Anh
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 75.000 VND
  Số trang: 192
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 24-08-2018
 • Tác giả: Takuji Ichikawa
  Dịch giả: Dương Thị Hoa - Khương Quỳnh Anh
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 90.000 VND
  Số trang: 268
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 24-08-2018
 • Tác giả: Nicholas Sparks
  Dịch giả: L.T.K
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 165.000 VND
  Số trang: 628
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 23-08-2018
 • Tác giả: Pierce Brown
  Dịch giả: Trần Nguyên
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 188.000 VND
  Số trang: 640
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 23-08-2018

Trang

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.