Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Tác giả: Susan L. Shirk
  Dịch giả: Vũ Tú Mạnh & Trần Hà Trang
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 120.000 VND
  Số trang: 480
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 14-04-2015
 • Tác giả: Esther Hicks
  Dịch giả: Đức Tĩnh
  NXB liên kết: Thế giới
  Giá bìa: 78.000 VND
  Số trang: 291
  Kích thước: 13 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 14-04-2015
 • Dịch giả: Trần Mạnh Hà
  NXB liên kết: Thế giới
  Giá bìa: 80.000 VND
  Số trang: 301
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 06-04-2015
 • Tác giả: H.G.Wells
  Dịch giả: Phạm Văn
  NXB liên kết: Lao động
  Giá bìa: 62.000 VND
  Số trang: 264
  Kích thước: 13 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 06-04-2015
 • Tác giả:
  Dịch giả: Ngân Hà
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 45.000 VND
  Số trang: 158
  Kích thước: 12 x 20 cm
  Ngày phát hành: 05-04-2015
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 70.000 VND
  Số trang: 260
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 02-04-2015

Trang

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.