Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Tác giả: Saga Junichi
  Dịch giả: Hằng Hậu Lam - Thanh Hà
  NXB liên kết: Lao Động
  Giá bìa: 88.000 VND
  Số trang: 372
  Kích thước: 13 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Kristin Cashore
  Dịch giả: Minh Thi
  NXB liên kết: Thời Đại
  Giá bìa: 110.000 VND
  Số trang: 544
  Kích thước: 14 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Natsuo Kirino
  Dịch giả: Quỳnh Lê
  NXB liên kết: Thời Đại
  Giá bìa: 110.000 VND
  Số trang: 424
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Jill Mansell
  Dịch giả: Phạm Lê Diệu Linh
  NXB liên kết: Phụ Nữ
  Giá bìa: 92.000 VND
  Số trang: 396
  Kích thước: 14 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Rudyard Kipling
  Dịch giả: Phạm Văn
  NXB liên kết: Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 56.000 VND
  Số trang: 208
  Kích thước: 14 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Elizabeth Gilbert
  Dịch giả: Lê Nguyễn Lê
  NXB liên kết: Thông Tấn
  Giá bìa: 90.000 VND
  Số trang: 380
  Kích thước: 14 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:

Trang

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.