Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Tác giả: Patrick Deville
  Dịch giả: Đoàn Cầm Thi
  NXB liên kết: NXB Trẻ
  Giá bìa: 38.000 VND
  Số trang: 144
  Kích thước: 13 x 20,5 cm
  Ngày phát hành: 07-12-2013
 • Tác giả: Jeong Un-gwol
  Dịch giả: Nguyễn Việt Tú Anh
  NXB liên kết: Hồng Đức
  Giá bìa: 198.000 VND
  Số trang: 392
  Kích thước: 14 x 20.5cm
  Ngày phát hành: 06-12-2013
 • Tác giả: Haruki Murakami
  Dịch giả: Lục Hương
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 120.000 VND
  Số trang: 498
  Kích thước: 15x24 cm
  Ngày phát hành: 04-12-2013
 • Tác giả: Marc Levy
  Dịch giả: Thu Phương
  NXB liên kết: Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 92.000 VND
  Số trang: 372
  Kích thước: 14 x 20.5cm
  Ngày phát hành: 26-11-2013
 • Tác giả: Salman Rushdie
  Dịch giả: Nguyễn Thị Hiền Thảo
  NXB liên kết: Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 100.000 VND
  Số trang: 396
  Kích thước: 14 x 20.5cm
  Ngày phát hành: 25-11-2013
 • Tác giả: Lisa Kleypas
  Dịch giả: Tâm Thủy
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 90.000 VND
  Số trang: 336
  Kích thước: 14 x 20.5cm
  Ngày phát hành: 20-11-2013

Trang

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.