Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Tác giả: Cổ Long
  Dịch giả: Tây Phong
  NXB liên kết: Văn Học
  Giá bìa: 60.000 VND
  Số trang: 216
  Kích thước: 14 x 20.5cm
  Ngày phát hành: 07-03-2014
 • Tác giả: Bernard Werber
  Dịch giả: Thi Hoa
  NXB liên kết: Văn Học
  Giá bìa: 140.000 VND
  Số trang: 648
  Kích thước: 15.5 x24 cm
  Ngày phát hành: 04-03-2014
 • Tác giả: Linh Trang
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hồng Đức
  Giá bìa: 94.000 VND
  Số trang: 220
  Kích thước: 14 x 20.5cm
  Ngày phát hành: 03-03-2014
 • Tác giả: Kerstin Gier
  Dịch giả: Đỗ Phương Thuỳ
  NXB liên kết: Văn Học
  Giá bìa: 85.000 VND
  Số trang: 336
  Kích thước: 14 x 20.5cm
  Ngày phát hành: 26-02-2014
 • Tác giả: Enid Blyton
  Dịch giả: Nguyễn Thiện Hoàng
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 65.000 VND
  Số trang: 236
  Kích thước: 12 x 20 cm
  Ngày phát hành: 24-02-2014
 • Tác giả: Michael Ende
  Dịch giả: Lê Chu Cầu
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 120.000 VND
  Số trang: 444
  Kích thước: 15x24 cm
  Ngày phát hành: 21-02-2014

Trang

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.