Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Tác giả: Linda Lê
  Dịch giả: Bùi Thu Thủy
  NXB liên kết: Văn Học
  Giá bìa: 46.000 VND
  Số trang: 108
  Kích thước: 13 x 20,5 cm
  Ngày phát hành: 19-12-2013
 • Tác giả: Richard Paul Evans
  Dịch giả: Phương Ngọc
  NXB liên kết: Văn Học
  Giá bìa: 40.000 VND
  Số trang: 140
  Kích thước: 14 x 19 cm
  Ngày phát hành: 18-12-2013
 • Dịch giả: Takya Đỗ
  NXB liên kết: NXB Hồng Đức
  Giá bìa: 48.000 VND
  Số trang: 166
  Kích thước: 15x24 cm
  Ngày phát hành: 17-12-2013
 • Tác giả: Raymond Carver
  Dịch giả: Phạm Minh Điệp
  NXB liên kết: Văn Học
  Giá bìa: 70.000 VND
  Số trang: 308
  Kích thước: 13 x 20,5 cm
  Ngày phát hành: 16-12-2013
 • Tác giả: Julia Quinn
  Dịch giả: Nguyễn Thị Hiền Thảo
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 98.000 VND
  Số trang: 436
  Kích thước: 14 x 20.5cm
  Ngày phát hành: 14-12-2013
 • Tác giả: James Patterson
  Dịch giả: Tố Tâm
  NXB liên kết: Thời Đại
  Giá bìa: 100.000 VND
  Số trang: 416
  Kích thước: 15x24 cm
  Ngày phát hành: 10-12-2013

Trang

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.