Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Tác giả: Vladimir Nabokov
  Dịch giả: Đặng Xuân Thảo
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 75.000 VND
  Số trang: 269
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 05-12-2014
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 69.000 VND
  Số trang: 46
  Kích thước: 19 x 26 cm
  Ngày phát hành: 04-12-2014
 • Tác giả: Hồ Dzếnh
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 42.000 VND
  Số trang: 54
  Kích thước: 18 x 22.5 cm
  Ngày phát hành: 03-12-2014
 • Tác giả: Đinh Hùng
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 48.000 VND
  Số trang: 66
  Kích thước: 18 x 22.5 cm
  Ngày phát hành: 03-12-2014
 • Tác giả: Chế Lan Viên
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 42.000 VND
  Số trang: 56
  Kích thước: 18 x 22.5 cm
  Ngày phát hành: 03-12-2014
 • Tác giả: Lưu Trọng Lư
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 50.000 VND
  Số trang: 86
  Kích thước: 18 x 22.5 cm
  Ngày phát hành: 03-12-2014

Trang

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.