Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 34.000 VND
  Số trang: 35
  Kích thước: 14.5 x 19 cm
  Ngày phát hành: 25-01-2015
 • Tác giả: Alan Watts
  Dịch giả: Hương Vân
  NXB liên kết: Lao động
  Giá bìa: 68.000 VND
  Số trang: 220
  Kích thước: 13 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 25-01-2015
 • Tác giả: Bích Khê
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 58.000 VND
  Số trang: 95
  Kích thước: 18 x 22.5 cm
  Ngày phát hành: 24-01-2015
 • Tác giả: Nguyên Hồng
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 65.000 VND
  Số trang: 405
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 24-01-2015
 • Dịch giả: Huyền Vũ
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 105.000 VND
  Số trang: 480
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 24-01-2015
 • Tác giả: Lu
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Lao động
  Giá bìa: 60.000 VND
  Số trang: 131
  Kích thước: 15 x 16 cm
  Ngày phát hành: 24-01-2015

Trang

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.