Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Tác giả: Susan Coolidge
  Dịch giả: Nguyễn Thị Thanh Hà
  NXB liên kết: Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 48.000 VND
  Số trang: 220
  Kích thước: 13 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Thế Giới
  Giá bìa: 250.000 VND
  Số trang: 400
  Kích thước: 17 x 25 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Lisa Kleypas
  Dịch giả: Orkid
  NXB liên kết: Thời Đại
  Giá bìa: 86.000 VND
  Số trang: 408
  Kích thước: 14 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Louise Fitzhugh
  Dịch giả: Nguyễn Liên Hương
  NXB liên kết: Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 75.000 VND
  Số trang: 336
  Kích thước: 13 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Lãnh Tàn Hà
  Dịch giả: Sơn Lê
  NXB liên kết: Văn Học
  Giá bìa: 98.000 VND
  Số trang: 424
  Kích thước: 14 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Umberto Eco
  Dịch giả: Lê Chu Cầu
  NXB liên kết: Văn Học
  Giá bìa: 130.000 VND
  Số trang: 556
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành:

Trang

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.