Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Tác giả: Yoshida Shuichi
  Dịch giả: Nguyệt Phùng
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 92.000 VND
  Số trang: 412
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 23-04-2015
 • Tác giả: Patricia Cornwell
  Dịch giả: Nguyễn Khánh Toàn
  NXB liên kết: Lao động
  Giá bìa: 110.000 VND
  Số trang: 465
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 22-04-2015
 • Tác giả: Muriel Barbery
  Dịch giả: Hoàng Mai Anh
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 86.000 VND
  Số trang: 410
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 22-04-2015
 • Tác giả: Trình Tuấn
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Thế giới
  Giá bìa: 68.000 VND
  Số trang: 237
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 22-04-2015
 • Tác giả: Hwang Sun-mi
  Dịch giả: Thanh Châu
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 95.000 VND
  Số trang: 219
  Kích thước: 15.5 x 18.5 cm
  Ngày phát hành: 19-04-2015
 • Dịch giả: Bằng An
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 52.000 VND
  Số trang: 171
  Kích thước: 13 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 17-04-2015

Trang

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.