Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Tác giả: Eric Fottorino
  Dịch giả: Đỗ Thị Minh Nguyệt
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 58.000 VND
  Số trang: 207
  Kích thước: 13 x 20.5
  Ngày phát hành: 08-03-2015
 • Tác giả: Solomon Northup
  Dịch giả: Dương Liên
  NXB liên kết: Thế giới
  Giá bìa: 75.000 VND
  Số trang: 315
  Kích thước: 13 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 07-03-2015
 • Tác giả: Cửu Bả Đao
  Dịch giả: Lục Hương
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 92.000 VND
  Số trang: 400
  Kích thước: 13 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 07-03-2015
 • Tác giả: Linh Trang
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Thế giới
  Giá bìa: 150.000 VND
  Số trang: 294
  Kích thước: 16 x 24 cm
  Ngày phát hành: 03-03-2015
 • Tác giả: Nam Cao
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 44.000 VND
  Số trang: 140
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 29-01-2015
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 42.000 VND
  Số trang: 45
  Kích thước: 18 x 22.5 cm
  Ngày phát hành: 29-01-2015

Trang

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.