Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Tác giả: Emily Giffin
  Dịch giả: Yến Khanh & Lê Nguyễn Lê
  NXB liên kết: Thời đại
  Giá bìa: 98.000 VND
  Số trang: 408
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 13-08-2014
 • Tác giả: John Hoyer Updike
  Dịch giả: Huỳnh Kim Oanh & Phạm Viêm Phương
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 92.000 VND
  Số trang: 380
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 12-08-2014
 • Tác giả: Tam Lang
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 42.000 VND
  Số trang: 132
  Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 12-08-2014
 • Tác giả: Vũ Bằng
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 44.000 VND
  Số trang: 354
  Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 28-07-2014
 • Tác giả: Jack Kerouac
  Dịch giả: Cao Nhị
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 90.000 VND
  Số trang: 422
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 24-07-2014
 • Dịch giả: Nguyễn Tuấn Khanh
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 75.000 VND
  Số trang: 321
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 24-07-2014

Trang

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.