Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Tác giả:
  Dịch giả: Ngân Hà
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 45.000 VND
  Số trang: 158
  Kích thước: 12 x 20 cm
  Ngày phát hành: 05-04-2015
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 70.000 VND
  Số trang: 260
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 02-04-2015
 • Dịch giả: Nguyễn Vĩnh Hằng
  NXB liên kết: Lao động
  Giá bìa: 120.000 VND
  Số trang: 495
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 31-03-2015
 • Tác giả: Nicholas Sparks
  Dịch giả: Linh Vũ - Thu Phương
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 88.000 VND
  Số trang:
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 31-03-2015
 • Tác giả: Lisa Kleypas
  Dịch giả: Tâm Thủy
  NXB liên kết: Lao động
  Giá bìa: 92.000 VND
  Số trang: 359
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 23-03-2015
 • Tác giả: Rajaa Alsanea
  Dịch giả: Tạ Huyền
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 80.000 VND
  Số trang: 337
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 23-03-2015

Trang

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.