Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Tác giả: Vũ Bằng
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 60.000 VND
  Số trang: 247
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 06-12-2016
 • Tác giả: Ms. Cat
  Dịch giả: Tố Hinh
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 99.000 VND
  Số trang: 90
  Kích thước: 23 x 17 cm
  Ngày phát hành: 06-12-2016
 • Tác giả: George Saunders
  Dịch giả: Ngọc Trà - Triều Dương - Hương Thảo - Trần Hạnh
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 79.000 VND
  Số trang: 260
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 06-12-2016
 • Tác giả: John Ramsden
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Thế Giới
  Giá bìa: 150.000 VND
  Số trang: 163
  Kích thước: 27 x 27 cm
  Ngày phát hành: 02-12-2016
 • Tác giả: Rolf Dobelli
  Dịch giả: Minh Thi
  NXB liên kết: Thế Giới
  Giá bìa: 105.000 VND
  Số trang: 422
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 29-11-2016
 • Tác giả: Jacqueline Wilson
  Dịch giả: Nguyễn Lan Hương
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 56.000 VND
  Số trang: 180
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 29-11-2016

Trang

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.