Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Dịch giả: Bi Bi
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 56.000 VND
  Số trang: 56
  Kích thước: 20 x 26.5 cm
  Ngày phát hành: 29-01-2018
 • Tác giả: Gárdos Péter
  Dịch giả: Giáp Văn Chung
  NXB liên kết: Lao động
  Giá bìa: 89.000 VND
  Số trang: 296
  Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 27-01-2018
 • Tác giả: Sumino Yoru
  Dịch giả: Phong Tập
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 96.000 VND
  Số trang: 344
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 27-01-2018
 • Tác giả: Joseph Heller
  Dịch giả: Lạc Khánh Nguyên
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 162.000 VND
  Số trang: 576
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 27-01-2018
 • Tác giả: Michel Bussi
  Dịch giả: Bằng Quang
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 125.000 VND
  Số trang:
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 25-01-2018
 • Tác giả: Aung San Suu Kyi
  Dịch giả: Định Nghệ, Hoài An
  NXB liên kết: Tri Thức
  Giá bìa: 92.000 VND
  Số trang: 248
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 25-01-2018

Trang

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.