Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Tác giả: Gaston Leroux
  Dịch giả: Bùi Thu Thủy
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 99.000 VND
  Số trang: 364
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 28-03-2017
 • Tác giả: Brock Clarke
  Dịch giả: ACE LE
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 100.000 VND
  Số trang: 420
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 23-03-2017
 • Tác giả: Nguyễn Trí
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 60.000 VND
  Số trang: 223
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 17-03-2017
 • Tác giả: Gilles Legardinier
  Dịch giả: Nguyễn Thị Tươi
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 110.000 VND
  Số trang: 476
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 17-03-2017
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 69.000 VND
  Số trang: 255
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 15-03-2017
 • Tác giả: Cửu Bả Đao
  Dịch giả: Nguyễn Xuân Nhật
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 86.000 VND
  Số trang: 320
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 14-03-2017

Trang

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.