Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Dịch giả: Nguyễn Bích Ngô
  NXB liên kết: Hồng Đức
  Giá bìa: 50.000 VND
  Số trang: 210
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 06-04-2017
 • Tác giả:
  Dịch giả: Nguyễn Hoài Anh - Bùi Mạnh Chiến
  NXB liên kết: Thế Giới
  Giá bìa: 79.000 VND
  Số trang: 112
  Kích thước: 15.5 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 06-04-2017
 • Tác giả: Daniel Tatarsky
  Dịch giả: Minh Giang
  NXB liên kết: Thế Giới
  Giá bìa: 79 VND
  Số trang: 112
  Kích thước: 15.5 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 06-04-2017
 • Dịch giả: Phạm Quốc Hưng
  NXB liên kết: Thế Giới
  Giá bìa: 79.000 VND
  Số trang: 112
  Kích thước: 15.5 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 06-04-2017
 • Tác giả: Malcolm Croft
  Dịch giả: Dương Bình Minh
  NXB liên kết: Thế Giới
  Giá bìa: 79.000 VND
  Số trang: 112
  Kích thước: 15.5 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 06-04-2017
 • Tác giả: Elizabeth Gilbert
  Dịch giả: Trần Trương Phúc Hạnh
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 95.000 VND
  Số trang: 300
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 06-04-2017

Trang

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.