Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Tác giả: Hồng Trần
  Dịch giả: Hạnh Lâm
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 108.000 VND
  Số trang: 440
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 23-01-2015
 • Tác giả: Marie Lu
  Dịch giả: Trịnh Ngân Chi
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 82.000 VND
  Số trang: 318
  Kích thước: 14 x 20.5cm
  Ngày phát hành: 23-01-2015
 • Tác giả: Margaret Atwood
  Dịch giả: An Lý
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 115.000 VND
  Số trang: 474
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 23-01-2015
 • Tác giả: Neil Gaiman
  Dịch giả: Kay
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 62.000 VND
  Số trang: 151
  Kích thước: 13 x 19 cm
  Ngày phát hành: 23-01-2015
 • Dịch giả: Đỗ Đình Đồng
  NXB liên kết: Thế giới
  Giá bìa: 128.000 VND
  Số trang: 433
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 23-01-2015
 • Tác giả: Choi Eun-Ok
  Dịch giả: Uyên Uyên
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 52.000 VND
  Số trang: 80
  Kích thước: 13 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 08-01-2015

Trang

Sách sắp xuất bản

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.