Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Tác giả: Đồng Hoa
  Dịch giả: HK Nguyễn
  NXB liên kết: Thời Đại
  Giá bìa: 98.000 VND
  Số trang: 428
  Kích thước: 14 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 70.000 VND
  Số trang: 180
  Kích thước: 15 x 23 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Milan Kundera
  Dịch giả: Nguyên Ngọc
  NXB liên kết: Văn Học
  Giá bìa: 72.000 VND
  Số trang: 232
  Kích thước: 12 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Trần Lập
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Thời Đại
  Giá bìa: 100.000 VND
  Số trang: 340
  Kích thước: 14 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Ôn Thụy An
  Dịch giả: Hồ Tiến Huân
  NXB liên kết: Văn Học
  Giá bìa: 130.000 VND
  Số trang: 504
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Hermann Hesse
  Dịch giả: Lê Chu Cầu
  NXB liên kết: Văn Học
  Giá bìa: 80.000 VND
  Số trang: 316
  Kích thước: 13 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:

Trang

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.