Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 46.000 VND
  Số trang: 145
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 02-07-2015
 • Tác giả: Hồng Trần
  Dịch giả: Tố Hinh
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 96.000 VND
  Số trang: 389
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 27-06-2015
 • Tác giả: Tony Parsons
  Dịch giả: Nguyễn Liên Hương
  NXB liên kết: Lao động
  Giá bìa: 88.000 VND
  Số trang: 397
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 26-06-2015
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 78.000 VND
  Số trang: 316
  Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 25-06-2015
 • Tác giả: Thạch Lam
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 42.000 VND
  Số trang: 172
  Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 24-06-2015
 • Tác giả: Alan Watts
  Dịch giả: Hà Phi Nhi
  NXB liên kết: Thế giới
  Giá bìa: 82.000 VND
  Số trang: 320
  Kích thước: 13 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 23-06-2015

Trang

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.