Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Tác giả: Nguyên Hồng
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 65.000 VND
  Số trang: 405
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 24-01-2015
 • Dịch giả: Huyền Vũ
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 105.000 VND
  Số trang: 480
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 24-01-2015
 • Tác giả: Lu
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Lao động
  Giá bìa: 60.000 VND
  Số trang: 131
  Kích thước: 15 x 16 cm
  Ngày phát hành: 24-01-2015
 • Tác giả: Ray Bradbury
  Dịch giả: Dick Trương
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 64.000 VND
  Số trang: 229
  Kích thước: 13 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 24-01-2015
 • Tác giả: Kristan Higgins
  Dịch giả: Trần Mạnh Hà
  NXB liên kết: Văn hóa
  Giá bìa: 105.000 VND
  Số trang: 468
  Kích thước: 14 x 20.5cm
  Ngày phát hành: 24-01-2015
 • Tác giả: Szabó Magda
  Dịch giả: Giáp Văn Chung
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 76.000 VND
  Số trang: 280
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 23-01-2015

Trang

Sách sắp xuất bản

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.