Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Tác giả: Trình Tuấn
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Thế giới
  Giá bìa: 68.000 VND
  Số trang: 237
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 22-04-2015
 • Tác giả: Hwang Sun-mi
  Dịch giả: Thanh Châu
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 95.000 VND
  Số trang: 219
  Kích thước: 15.5 x 18.5 cm
  Ngày phát hành: 19-04-2015
 • Dịch giả: Bằng An
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 52.000 VND
  Số trang: 171
  Kích thước: 13 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 17-04-2015
 • Tác giả: Patrick Modiano
  Dịch giả: Trần Bạch Lan
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 52.000 VND
  Số trang: 167
  Kích thước: 13 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 17-04-2015
 • Dịch giả: Lan Hương, Tuệ Anh
  NXB liên kết: Thế giới
  Giá bìa: 52.000 VND
  Số trang: 171
  Kích thước: 13 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 15-04-2015
 • Tác giả: Le Clézio
  Dịch giả: Ngô Thị Bằng Nguyên, Trần Thị Khánh Vân, Ngô Diệu Châu, Đoàn Thị Thảo, Ngô Hữu Long
  NXB liên kết:
  Giá bìa: 70.000 VND
  Số trang: 230
  Kích thước: 13 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 15-04-2015

Trang

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.