Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Dịch giả: Phạm Minh Điệp
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 68.000 VND
  Số trang: 299
  Kích thước: 14 x 20.5cm
  Ngày phát hành: 27-03-2014
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 98.000 VND
  Số trang: 404
  Kích thước: 15 x 24cm
  Ngày phát hành: 25-03-2014
 • Tác giả: Isaac Marion
  Dịch giả: Lê Minh Đức
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 86.000 VND
  Số trang: 362
  Kích thước: 14 x 20.5cm
  Ngày phát hành: 24-03-2014
 • Tác giả: Cửu Bả Đao
  Dịch giả: Nguyễn Xuân Nhật
  NXB liên kết: Thời Đại
  Giá bìa: 70.000 VND
  Số trang: 260
  Kích thước: 14 x 20.5cm
  Ngày phát hành: 23-03-2014
 • Tác giả: Marc Levy
  Dịch giả: Hoàng Nh.
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 94.000 VND
  Số trang: 364
  Kích thước: 14 x 20.5cm
  Ngày phát hành: 20-03-2014
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Thế Giới
  Giá bìa: 92.000 VND
  Số trang: 175
  Kích thước: 15 x 21cm
  Ngày phát hành: 19-03-2014

Trang

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.