Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Tác giả: Alan Watts
  Dịch giả: Hà Phi Nhi
  NXB liên kết: Thế giới
  Giá bìa: 82.000 VND
  Số trang: 320
  Kích thước: 13 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 23-06-2015
 • Tác giả: Jon Krakauer
  Dịch giả: Lê Hồng Vân
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 79.000 VND
  Số trang: 386
  Kích thước: 13 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 22-06-2015
 • Tác giả: Michael Bond
  Dịch giả: Petal Lê
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 36.000 VND
  Số trang: 160
  Kích thước: 13 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 18-06-2015
 • Tác giả: Nikos Kazantzakis
  Dịch giả: Dương Tường
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 96.000 VND
  Số trang: 475
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 18-06-2015
 • Tác giả: Sophie Kinsella
  Dịch giả: Tờ Nhờ
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 108.000 VND
  Số trang: 413
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 16-06-2015
 • Tác giả: Thuận
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 46.000 VND
  Số trang: 175
  Kích thước: 18.5 x 22.5 cm
  Ngày phát hành: 15-06-2015

Trang

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.