Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Tác giả: Jandy Nelson
  Dịch giả: Vũ Thu Hương
  NXB liên kết: Lao Động
  Giá bìa: 110.000 VND
  Số trang: 476
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 03-04-2017
 • Tác giả: Lu
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 65.000 VND
  Số trang: 168
  Kích thước: 15 x 20 cm
  Ngày phát hành: 01-04-2017
 • Tác giả: Phan Việt
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 99.000 VND
  Số trang: 395
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 31-03-2017
 • Tác giả: Marc Levy
  Dịch giả: Lê Đình Chi
  NXB liên kết: Hội nhà văn
  Giá bìa: 72.000 VND
  Số trang: 284
  Kích thước: 14 x 20,5 cm
  Ngày phát hành: 31-03-2017
 • Tác giả: Cho Chang - In
  Dịch giả: Nguyễn Thị Thu Vân
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 85.000 VND
  Số trang: 340
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 30-03-2017
 • Tác giả: Nakamura Fuminori
  Dịch giả: Nguyễn Thị Ái Tiên
  NXB liên kết: Lao Động
  Giá bìa: 65.000 VND
  Số trang: 156
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 29-03-2017

Trang

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.