Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Tác giả: Romain Gary
  Dịch giả: Nguyên Ngọc
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 97.000 VND
  Số trang: 340
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 21-06-2018
 • Tác giả: Fukuzawa Yukichi
  Dịch giả: Lê Huy Vũ Nam, Nguyễn Anh Phong
  NXB liên kết: NXB Thế giới
  Giá bìa: 139.000 VND
  Số trang: 448
  Kích thước: 14 x 20.5
  Ngày phát hành: 18-06-2018
 • Dịch giả: Trần Trọng Hải Minh
  NXB liên kết: NXB Thông tấn
  Giá bìa: 135.000 VND
  Số trang: 448
  Kích thước: 14 x 20.5
  Ngày phát hành: 18-06-2018
 • Tác giả: Thomas Keneally
  Dịch giả: Nham Hoa
  NXB liên kết: NXB Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 149.000 VND
  Số trang: 480
  Kích thước: 15 x 24
  Ngày phát hành: 14-06-2018
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: NXB Lao động
  Giá bìa: 77.000 VND
  Số trang: 260
  Kích thước: 14 x 20.5
  Ngày phát hành: 14-06-2018
 • Tác giả: André Maurois
  Dịch giả: Mặc Đỗ
  NXB liên kết: NXB Văn học
  Giá bìa: 79.000 VND
  Số trang: 312
  Kích thước: 14 x 20.5
  Ngày phát hành: 13-06-2018

Trang

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.