Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Tác giả:
  Dịch giả: Đặng Thanh Giang
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 46.000 VND
  Số trang: 32
  Kích thước: 23 x 26.5 cm
  Ngày phát hành: 07-04-2017
 • Tác giả:
  Dịch giả: Đặng Thanh Giang
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 46.000 VND
  Số trang: 32
  Kích thước: 23 x 26.5 cm
  Ngày phát hành: 07-04-2017
 • Tác giả: Anne Roumanoff
  Dịch giả: Ngô Linh Chi - Nguyễn Thị Tươi
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 66.000 VND
  Số trang: 172
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 07-04-2017
 • Tác giả: Phạm Hải Đào
  Dịch giả: Phan Thu Vân
  NXB liên kết: Tri Thức
  Giá bìa: 158.000 VND
  Số trang: 572
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 06-04-2017
 • Tác giả: Đỗ Bích Thúy
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 58.000 VND
  Số trang: 208
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 06-04-2017
 • Tác giả: Higashino Keigo
  Dịch giả: H.M
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 99.000 VND
  Số trang: 404
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 06-04-2017

Trang

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.