Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Thế giới
  Giá bìa: 36.000 VND
  Số trang: 28
  Kích thước: 20.5 x 19 cm
  Ngày phát hành: 07-02-2018
 • Tác giả: Alphonse Daudet
  Dịch giả: Đỗ Thị Minh Nguyệt
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 92.000 VND
  Số trang: 344
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 07-02-2018
 • Tác giả: Guillaume Musso
  Dịch giả: Phúc Chí Nhi
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 119.000 VND
  Số trang: 480
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 29-01-2018
 • Tác giả: Linda Lê
  Dịch giả: Bùi Thu Thủy, Hồ Thanh Vân
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 90.000 VND
  Số trang: 292
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 29-01-2018
 • Tác giả: Anthony Horowitz
  Dịch giả: Phạm Hồng Hạnh
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 109.000 VND
  Số trang: 356
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 29-01-2018
 • Tác giả: Toni Morrison
  Dịch giả: Thiên Nga
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 118.000 VND
  Số trang: 448
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 29-01-2018

Trang

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.