Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Dịch giả: Lê Minh Đức
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 95.000 VND
  Số trang: 305
  Kích thước: 15 x 22 cm
  Ngày phát hành: 31-10-2016
 • Tác giả: Jiro Asada
  Dịch giả: Phạm Hữu Lợi
  NXB liên kết: Hội nhà văn
  Giá bìa: 76.000 VND
  Số trang: 352
  Kích thước: 13 x 20,5 cm
  Ngày phát hành: 31-10-2016
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 80.000 VND
  Số trang: 320
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 21-10-2016
 • Tác giả: Ivan Manook
  Dịch giả: Lê Đình Chi
  NXB liên kết: Lao Động
  Giá bìa: 135.000 VND
  Số trang: 534
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 21-10-2016
 • Tác giả: Đinh Phương
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 66.000 VND
  Số trang: 215
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 10-10-2016
 • Tác giả: Châu Văn Văn
  Dịch giả: Tố Hinh
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 125.000 VND
  Số trang: 563
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 08-10-2016

Trang

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.