Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Tác giả: Martin Amis
  Dịch giả: Miel G
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 136.000 VND
  Số trang: 496
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 05-04-2017
 • Tác giả: John Updike
  Dịch giả: Huỳnh Kim Oanh & Phạm Viêm Phương
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 99.000 VND
  Số trang: 408
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 05-04-2017
 • Tác giả: Sophia Amoruso
  Dịch giả: Lưu Thùy Hương
  NXB liên kết: Thế Giới
  Giá bìa: 69.000 VND
  Số trang: 228
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 05-04-2017
 • Tác giả: Bùi Hiển
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 48.000 VND
  Số trang: 140
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 05-04-2017
 • Tác giả: Costica Bradatan
  Dịch giả: Trần Ngọc Hiếu
  NXB liên kết: Tri Thức
  Giá bìa: 108.000 VND
  Số trang: 424
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 05-04-2017
 • Tác giả: Macchiato
  Dịch giả: Nguyễn Tú Uyên
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 90.000 VND
  Số trang: 348
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 03-04-2017

Trang

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.