Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Tác giả: Nguyễn Trí
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 60.000 VND
  Số trang: 223
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 17-03-2017
 • Tác giả: Gilles Legardinier
  Dịch giả: Nguyễn Thị Tươi
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 110.000 VND
  Số trang: 476
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 17-03-2017
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 69.000 VND
  Số trang: 255
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 15-03-2017
 • Tác giả: Cửu Bả Đao
  Dịch giả: Nguyễn Xuân Nhật
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 86.000 VND
  Số trang: 320
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 14-03-2017
 • Tác giả: David Foenkinos
  Dịch giả: Thu Giang
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 65.000 VND
  Số trang: 196
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 14-03-2017
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Thế Giới
  Giá bìa: 46.000 VND
  Số trang: 12
  Kích thước: 15 x 17 cm
  Ngày phát hành: 07-03-2017

Trang

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.