Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Tác giả: Kobayashi Saburo
  Dịch giả: Đỗ Minh Toàn
  NXB liên kết: NXB Tri Thức
  Giá bìa: 114.000 VND
  Số trang: 296
  Kích thước: 14 x 20.5
  Ngày phát hành: 25-06-2018
 • Tác giả: Sarah Andersen
  Dịch giả: Mô Chi
  NXB liên kết: NXB Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 72.000 VND
  Số trang: 126
  Kích thước: 15 x 20
  Ngày phát hành: 25-06-2018
 • Dịch giả: Phương Anh
  NXB liên kết: NXB Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 120.000 VND
  Số trang: 376
  Kích thước: 15 x 24
  Ngày phát hành: 25-06-2018
 • Tác giả: C.J.Skuse
  Dịch giả: Thu Phương
  NXB liên kết: Lao Động
  Giá bìa: 115.000 VND
  Số trang: 416
  Kích thước: 14 x 20.5
  Ngày phát hành: 25-06-2018
 • Tác giả: Lee Geum Yi
  Dịch giả: Hà Linh
  NXB liên kết: Lao Động
  Giá bìa: 92.000 VND
  Số trang: 276
  Kích thước: 14 x 20.5
  Ngày phát hành: 25-06-2018
 • Tác giả: Mitsuharu Ohyama
  Dịch giả: Hà Hime
  NXB liên kết: Thế Giới
  Giá bìa: 69.000 VND
  Số trang: 168
  Kích thước: 15 x 20.5cm
  Ngày phát hành: 21-06-2018

Trang

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.