Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Tác giả: Tạ Duy Anh
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 72.000 VND
  Số trang: 275
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 22-12-2016
 • Tác giả: Karel Capek
  Dịch giả: Phạm Công Tú
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 86.000 VND
  Số trang: 340
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 19-12-2016
 • Tác giả: Lane Smith
  Dịch giả: Mô Chi
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 50.000 VND
  Số trang: 32
  Kích thước: 20 x 25 cm
  Ngày phát hành: 19-12-2016
 • Tác giả: Anne Frank
  Dịch giả: Tạ Huyền
  NXB liên kết: Thế Giới
  Giá bìa: 89.000 VND
  Số trang: 439
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 16-12-2016
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 89.000 VND
  Số trang: 352
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 16-12-2016
 • Tác giả: Nhiều tác giả
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 79.000 VND
  Số trang: 190
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 14-12-2016

Trang

Người đọc sách

Sau hơn 80 năm, cuốn sách nhỏ Nghệ thuật xứ An Nam (1933) của Henri Gourdon mới được dịch ra tiếng Việt*. Nhưng ngay ở thời đoạn giao thời đầy sôi động đầu thế kỉ XX, nó dường như là một tài liệu tham khảo hữu ích cho những ai muốn tìm hiểu và viết về Việt Nam.

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.