Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Tác giả: Đỗ Anh Vũ
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 82.000 VND
  Số trang: 307
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 13-11-2017
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 59.000 VND
  Số trang: 191
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 03-11-2017
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 189.000 VND
  Số trang: 611
  Kích thước: 19 x 26.5 cm
  Ngày phát hành: 01-11-2017
 • Tác giả: Phạm Duy Khiêm
  Dịch giả: Nguyễn Duy Bình
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 75.000 VND
  Số trang: 258
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 30-10-2017
 • Tác giả: Don DeLillo
  Dịch giả: Huỳnh Kim Oanh & Phạm Viêm Phương
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 132.000 VND
  Số trang: 411
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 30-10-2017
 • Tác giả: Jonathan Tropper
  Dịch giả: Trần Lam Giang
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 119.000 VND
  Số trang: 473
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 25-10-2017

Trang

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.