Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Tác giả: Jeong You- Jeong
  Dịch giả: Kim Ngân
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 154.000 VND
  Số trang: 488
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 23-04-2018
 • Tác giả: Randall Munroe
  Dịch giả: Nguyễn Hoài Anh, Nguyễn Văn Trà
  NXB liên kết: Lao động
  Giá bìa: 129.000 VND
  Số trang: 384
  Kích thước: 17 x 33 cm
  Ngày phát hành: 23-04-2018
 • Tác giả: Iwamoto Kenichi
  Dịch giả: Quỳnh Thu
  NXB liên kết: Lao động
  Giá bìa: 142.000 VND
  Số trang: 178
  Kích thước: 18 x 22 cm
  Ngày phát hành: 23-04-2018
 • Tác giả: Azumo Sonoko
  Dịch giả: Quỳnh Thu
  NXB liên kết: Lao động
  Giá bìa: 148.000 VND
  Số trang: 195
  Kích thước: 18 x 22 cm
  Ngày phát hành: 23-04-2018
 • Tác giả: Tatsuki Noda
  Dịch giả: Quỳnh Thu
  NXB liên kết: Lao động
  Giá bìa: 148.000 VND
  Số trang: 194
  Kích thước: 18 x 22 cm
  Ngày phát hành: 23-04-2018
 • Tác giả: Makoto Minemura
  Dịch giả: Quỳnh Thu
  NXB liên kết: Lao động
  Giá bìa: 138.000 VND
  Số trang: 179
  Kích thước: 18 x 22 cm
  Ngày phát hành: 23-04-2018

Trang

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.