Người đọc sách

  • Ông có được lòng tin cần thiết để làm những gì ông muốn từ đâu? “Tôi biết mình thích những gì. Tôi thích đọc sách. Tôi thích nghe nhạc. Và tôi thích mèo. Ba điều đó. Vậy nên, mặc dù là con một, hồi còn nhỏ tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc bởi vì tôi biết mình thích những gì. Ba điều ấy không hề thay đổi kể từ khi tôi còn nhỏ. Giờ đây tôi vẫn biết mình thích những gì. Cái đó chính là lòng tin. Nếu không...
  • Sau những Nếu một đêm đông có người lữ khách, Nam tước trên cây, Tử tước chẻ đôi - các tiểu thuyết của Italo Calvino đã xuất bản ở Việt Nam vài năm lại đây - có một cảm giác thú vị và sáng rõ đầy gợi ý khi đọc Hiệp sĩ không hiện hữu, đặc biệt trong câu chuyện, thấp thoáng hình ảnh nhà hiệp sĩ xứ Mantra lừng lẫy, lại chứa đựng truyện của nhân vật người viết kể công cuộc viết chính câu chuyện này...

Trang

Subscribe to Người đọc sách