Người đọc sách

  • Sau những Nếu một đêm đông có người lữ khách, Nam tước trên cây, Tử tước chẻ đôi - các tiểu thuyết của Italo Calvino đã xuất bản ở Việt Nam vài năm lại đây - có một cảm giác thú vị và sáng rõ đầy gợi ý khi đọc Hiệp sĩ không hiện hữu, đặc biệt trong câu chuyện, thấp thoáng hình ảnh nhà hiệp sĩ xứ Mantra lừng lẫy, lại chứa đựng truyện của nhân vật người viết kể công cuộc viết chính câu chuyện này...

Trang

Subscribe to Người đọc sách