Văn học Việt Nam

 • Tác giả: Nguyễn Tuân
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 52.000 VND
  Số trang: 212
  Kích thước: 14.5 x 20.5cm
  Ngày phát hành: 23-05-2014
 • Tác giả: Thạch Lam
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 47.000 VND
  Số trang: 184
  Kích thước: 14.5 x 20.5cm
  Ngày phát hành: 22-05-2014
 • Tác giả: Vũ Bằng
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 52.000 VND
  Số trang: 212
  Kích thước: 14.5 x 20.5cm
  Ngày phát hành: 22-05-2014
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 70.000 VND
  Số trang: 324
  Kích thước: 14.5 x 20.5cm
  Ngày phát hành: 22-05-2014
 • Tác giả: Tạ Duy Anh
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 78.000 VND
  Số trang: 344
  Kích thước: 14 x 20.5cm
  Ngày phát hành: 14-05-2014
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Thế Giới
  Giá bìa: 38.000 VND
  Số trang: 104
  Kích thước: 14 x 20.5cm
  Ngày phát hành: 19-03-2014
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 98.000 VND
  Số trang: 404
  Kích thước: 15 x 24cm
  Ngày phát hành: 25-03-2014
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 78.000 VND
  Số trang: 304
  Kích thước: 14 x 20.5cm
  Ngày phát hành: 15-03-2014
 • Tác giả: Tô Kiều Ngân
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hồng Đức
  Giá bìa: 72.000 VND
  Số trang: 272
  Kích thước: 14 x 20.5cm
  Ngày phát hành: 11-01-2014
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Văn Học
  Giá bìa: 85.000 VND
  Số trang: 324
  Kích thước: 14 x 20.5cm
  Ngày phát hành:
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 69.000 VND
  Số trang: 260
  Kích thước: 14 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Lưu Quang Vũ
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 110.000 VND
  Số trang: 392
  Kích thước: 15 x 23 cm
  Ngày phát hành:
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 58.000 VND
  Số trang: 248
  Kích thước: 14 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Thuận
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 70.000 VND
  Số trang: 276
  Kích thước: 13 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 70.000 VND
  Số trang: 180
  Kích thước: 15 x 23 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Trần Lập
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Thời Đại
  Giá bìa: 100.000 VND
  Số trang: 340
  Kích thước: 14 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:

Trang

Subscribe to Văn học Việt Nam