Văn học Việt Nam

 • Tác giả: Lê Minh Hà
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Lao động
  Giá bìa: 68.000 VND
  Số trang: 286
  Kích thước: 13 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 27-09-2014
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 98.000 VND
  Số trang: 485
  Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 29-09-2014
 • Tác giả: Ngô Tất Tố
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 90.000 VND
  Số trang: 437
  Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 29-09-2014
 • Tác giả: Khái Hưng
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 38.000 VND
  Số trang: 125
  Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 29-09-2014
 • Tác giả: Tạ Duy Anh
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 58.000 VND
  Số trang: 200
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 13-09-2014
 • Tác giả: Hồ Dzếnh
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 50.000 VND
  Số trang: 183
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 09-09-2014
 • Tác giả: Tam Lang
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 42.000 VND
  Số trang: 132
  Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 12-08-2014
 • Tác giả: Vũ Bằng
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 44.000 VND
  Số trang: 354
  Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 28-07-2014
 • Tác giả: Vũ Bằng
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 76.000 VND
  Số trang: 342
  Kích thước: 14.5 x 20.5cm
  Ngày phát hành: 20-06-2014
 • Tác giả: Ngô Tất Tố
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 45.000 VND
  Số trang: 152
  Kích thước: 14.5 x 20.5cm
  Ngày phát hành: 23-05-2014
 • Tác giả: Thạch Lam
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 40.000 VND
  Số trang: 124
  Kích thước: 14.5 x 20.5cm
  Ngày phát hành: 23-05-2014
 • Tác giả: Nguyễn Tuân
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 52.000 VND
  Số trang: 212
  Kích thước: 14.5 x 20.5cm
  Ngày phát hành: 23-05-2014
 • Tác giả: Thạch Lam
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 47.000 VND
  Số trang: 184
  Kích thước: 14.5 x 20.5cm
  Ngày phát hành: 22-05-2014
 • Tác giả: Vũ Bằng
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 52.000 VND
  Số trang: 212
  Kích thước: 14.5 x 20.5cm
  Ngày phát hành: 22-05-2014
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 70.000 VND
  Số trang: 324
  Kích thước: 14.5 x 20.5cm
  Ngày phát hành: 22-05-2014
 • Tác giả: Tạ Duy Anh
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 78.000 VND
  Số trang: 344
  Kích thước: 14 x 20.5cm
  Ngày phát hành: 14-05-2014

Trang

Subscribe to Văn học Việt Nam