Văn học Việt Nam

 • Tác giả: Thế Lữ
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 52.000 VND
  Số trang: 190
  Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 01-02-2016
 • Tác giả: Nguyễn Tuân
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 40.000 VND
  Số trang: 126
  Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 23-01-2016
 • Tác giả: Vương Trí Nhàn
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 60.000 VND
  Số trang: 224
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 20-01-2016
 • Tác giả: Nhã Thuyên
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 52.000 VND
  Số trang: 100
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 29-12-2015
 • Tác giả: Ngọc Giao
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 68.000 VND
  Số trang: 218
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 22-12-2015
 • Tác giả: Đàm Hà Phú
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 60.000 VND
  Số trang: 214
  Kích thước: 13 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 11-12-2015
 • Tác giả: Vũ Lập Nhật
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 79.000 VND
  Số trang: 325
  Kích thước: 13 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 24-11-2015
 • Tác giả: Nguyễn Du
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Thế giới
  Giá bìa: 50.000 VND
  Số trang: 235
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 19-11-2015
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 72.000 VND
  Số trang: 221
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 31-10-2015
 • Tác giả: Tchya
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 58.000 VND
  Số trang: 215
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 06-10-2015
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 54.000 VND
  Số trang: 185
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 06-10-2015
 • Tác giả: Thế Lữ
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 52.000 VND
  Số trang: 189
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 10-09-2015
 • Tác giả: Lê Bích
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 50.000 VND
  Số trang: 162
  Kích thước: 15 x 15 cm
  Ngày phát hành: 10-08-2015
 • Tác giả: Nhất Thanh
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hồng Đức
  Giá bìa: 90.000 VND
  Số trang: 376
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 04-08-2015
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 46.000 VND
  Số trang: 190
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 28-07-2015
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 46.000 VND
  Số trang: 145
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 02-07-2015

Trang

Subscribe to Văn học Việt Nam