Văn học Việt Nam

 • Tác giả: Bùi Hiển
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 48.000 VND
  Số trang: 140
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 05-04-2017
 • Tác giả: Phan Việt
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 99.000 VND
  Số trang: 395
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 31-03-2017
 • Tác giả: Lu
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 65.000 VND
  Số trang: 168
  Kích thước: 15 x 20 cm
  Ngày phát hành: 01-04-2017
 • Tác giả: Nguyễn Trí
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 60.000 VND
  Số trang: 223
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 17-03-2017
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 69.000 VND
  Số trang: 255
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 15-03-2017
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 52.000 VND
  Số trang: 159
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 11-01-2017
 • Tác giả: Tạ Duy Anh
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 72.000 VND
  Số trang: 275
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 22-12-2016
 • Tác giả: Nhiều tác giả
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 79.000 VND
  Số trang: 190
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 14-12-2016
 • Tác giả: Vũ Bằng
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 60.000 VND
  Số trang: 247
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 06-12-2016
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 80.000 VND
  Số trang: 320
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 21-10-2016
 • Tác giả: Đinh Phương
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 66.000 VND
  Số trang: 215
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 10-10-2016
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 69.000 VND
  Số trang: 232
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 07-10-2016
 • Tác giả: Phan Việt
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 79.000 VND
  Số trang: 280
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 07-10-2016
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 65.000 VND
  Số trang: 280
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 07-10-2016
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 68.000 VND
  Số trang: 244
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 07-10-2016
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 44.000 VND
  Số trang: 110
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 13-09-2016

Trang

Subscribe to Văn học Việt Nam