Văn học Việt Nam

 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 59.000 VND
  Số trang: 201
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 07-06-2017
 • Tác giả: Lão Phạm
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 68.000 VND
  Số trang: 224
  Kích thước: 14.5 x 20 cm
  Ngày phát hành: 24-05-2017
 • Tác giả: Trần Dần
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 169.000 VND
  Số trang: 368
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 05-05-2017
 • Tác giả: Phạm Hải Đào
  Dịch giả: Phan Thu Vân
  NXB liên kết: Tri Thức
  Giá bìa: 158.000 VND
  Số trang: 572
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 06-04-2017
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 67.000 VND
  Số trang: 212
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 17-04-2017
 • Tác giả: Đỗ Bích Thúy
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 58.000 VND
  Số trang: 208
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 06-04-2017
 • Tác giả: Vũ Bằng
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 86.000 VND
  Số trang: 380
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 05-04-2017
 • Tác giả: Bùi Hiển
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 48.000 VND
  Số trang: 140
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 05-04-2017
 • Tác giả: Phan Việt
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 99.000 VND
  Số trang: 395
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 31-03-2017
 • Tác giả: Lu
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 65.000 VND
  Số trang: 168
  Kích thước: 15 x 20 cm
  Ngày phát hành: 01-04-2017
 • Tác giả: Nguyễn Trí
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 60.000 VND
  Số trang: 223
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 17-03-2017
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 69.000 VND
  Số trang: 255
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 15-03-2017
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 52.000 VND
  Số trang: 159
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 11-01-2017
 • Tác giả: Tạ Duy Anh
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 72.000 VND
  Số trang: 275
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 22-12-2016
 • Tác giả: Nhiều tác giả
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 79.000 VND
  Số trang: 190
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 14-12-2016
 • Tác giả: Vũ Bằng
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 60.000 VND
  Số trang: 247
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 06-12-2016

Trang

Subscribe to Văn học Việt Nam