Văn học Việt Nam

 • Tác giả: Thụy Khê
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 179.000 VND
  Số trang: 583
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 12-01-2018
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 115.000 VND
  Số trang: 243
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 27-12-2017
 • Tác giả: Ngọc Giao
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 66.000 VND
  Số trang: 180
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 23-12-2017
 • Tác giả: Đỗ Anh Vũ
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 82.000 VND
  Số trang: 307
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 13-11-2017
 • Tác giả: Phạm Duy Khiêm
  Dịch giả: Nguyễn Duy Bình
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 75.000 VND
  Số trang: 258
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 30-10-2017
 • Tác giả: Phạm Đình Hổ
  Dịch giả: Nguyễn Hữu Tiến
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 65.000 VND
  Số trang: 252
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 23-10-2017
 • Tác giả: Đào Văn Hội
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Tri thức
  Giá bìa: 86.000 VND
  Số trang: 395
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 25-08-2017
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 64.000 VND
  Số trang: 186
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 25-08-2017
 • Tác giả: Phan Cuồng
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 113.000 VND
  Số trang: 476
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 25-08-2017
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 65.000 VND
  Số trang: 234
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 23-08-2017
 • Tác giả: Ngô Tất Tố
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 50.000 VND
  Số trang: 231
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 23-08-2017
 • Tác giả: Dương Tường
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 108.000 VND
  Số trang: 234
  Kích thước: 17 x 24 cm
  Ngày phát hành:
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 65.000 VND
  Số trang: 220
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 01-08-2017
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 59.000 VND
  Số trang: 201
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 07-06-2017
 • Tác giả: Lão Phạm
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 68.000 VND
  Số trang: 224
  Kích thước: 14.5 x 20 cm
  Ngày phát hành: 24-05-2017
 • Tác giả: Trần Dần
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 169.000 VND
  Số trang: 368
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 05-05-2017

Trang

Subscribe to Văn học Việt Nam