Văn học Nước Ngoài

 • Dịch giả: Nguyễn Đình Thành
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 59.000 VND
  Số trang: 160
  Kích thước: 13 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 15-11-2016
 • Tác giả: Stephen King
  Dịch giả: Đỗ Tuấn Anh
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 129.000 VND
  Số trang: 494
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 31-10-2016
 • Tác giả: Ivan Manook
  Dịch giả: Lê Đình Chi
  NXB liên kết: Lao Động
  Giá bìa: 135.000 VND
  Số trang: 534
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 21-10-2016
 • Tác giả: Châu Văn Văn
  Dịch giả: Tố Hinh
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 125.000 VND
  Số trang: 563
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 08-10-2016
 • Dịch giả: Nguyễn Quốc Hùng
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 340.000 VND
  Số trang: 1 600
  Kích thước: 15 x
  Ngày phát hành: 07-10-2016
 • Dịch giả: Trần Trương Phúc Hạnh
  NXB liên kết: Thế Giới
  Giá bìa: 77.000 VND
  Số trang: 239
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 06-10-2016
 • Dịch giả: Đào Anh Thu
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 72.000 VND
  Số trang: 282
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 07-10-2016
 • Tác giả: Erin Hunter
  Dịch giả: Nguyễn Minh Thư
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 77.000 VND
  Số trang: 311
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 06-10-2016
 • Dịch giả: Lê Đình Chi
  NXB liên kết: Lao Động
  Giá bìa: 100.000 VND
  Số trang: 465
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 06-10-2016
 • Dịch giả: Đặng Thế Bính
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 49.000 VND
  Số trang: 160
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 06-10-2016
 • Tác giả: Franz Kafka
  Dịch giả: Lê Chu Cầu
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 85.000 VND
  Số trang: 350
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 06-10-2016
 • Tác giả: Eugen Ruge
  Dịch giả: Hoàng Đăng Lãnh
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 108.000 VND
  Số trang: 461
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 06-10-2016
 • Tác giả: Neil Gaiman
  Dịch giả: Thiên Nga
  NXB liên kết: Lao Động
  Giá bìa: 70.000 VND
  Số trang: 241
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 27-09-2016
 • Tác giả: Czeslaw Milosz
  Dịch giả: Tạ Minh Châu
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 60.000 VND
  Số trang: 119
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 03-10-2016
 • Tác giả: Marc Levy
  Dịch giả: JeanBoy
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 108.000 VND
  Số trang: 394
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 11-09-2016
 • Tác giả: Charlotte Bronte
  Dịch giả: Trịnh Y Thư
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 149.000 VND
  Số trang:
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 09-09-2016

Trang

Subscribe to Văn học Nước Ngoài