Văn học Nước Ngoài

 • Tác giả: Alice Munro
  Dịch giả: Trần Hạnh - Đặng Xuân Thảo - Hạnh Mai
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 96.000 VND
  Số trang: 378
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 25-03-2016
 • Tác giả: Émile Ajar
  Dịch giả: Hồ Thanh Vân
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 54.000 VND
  Số trang: 196
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 24-03-2016
 • Tác giả: Franz Kafka
  Dịch giả: Lê Chu Cầu
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 95.000 VND
  Số trang: 330
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 22-03-2016
 • Tác giả: James Patterson
  Dịch giả: Trần Quý Dương & Dương Kim Thoa
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 110.000 VND
  Số trang: 543
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 09-03-2016
 • Dịch giả: Ashley Nguyễn & Ace Lê
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 110.000 VND
  Số trang: 418
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 01-02-2016
 • Tác giả: Louis Sachar
  Dịch giả: Nguyên Hương
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 62.000 VND
  Số trang: 235
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 30-01-2016
 • Tác giả: David Baldacci
  Dịch giả: Trần Nguyên
  NXB liên kết: Lao động
  Giá bìa: 109.000 VND
  Số trang: 411
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 25-01-2016
 • Tác giả: Samantha Shannon
  Dịch giả: Lê Minh Đức
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 123.000 VND
  Số trang: 509
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 25-01-2016
 • Tác giả: Tào Quất Tử
  Dịch giả: Trịnh Thanh Hà
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 79.000 VND
  Số trang: 287
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 25-01-2016
 • Tác giả: Doris May Lessing
  Dịch giả: Lê Khánh Toàn
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 156.000 VND
  Số trang: 667
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 24-01-2016
 • Tác giả: Michel Bussi
  Dịch giả: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 99.000 VND
  Số trang: 390
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 23-01-2016
 • Tác giả: Jill Mansell
  Dịch giả: Đoàn Thị Thanh Mai
  NXB liên kết: Lao động
  Giá bìa: 98.000 VND
  Số trang: 397
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 22-01-2016
 • Tác giả: Marie Lu
  Dịch giả: Phạm Quốc Hưng
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 95.000 VND
  Số trang: 382
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 22-01-2016
 • Tác giả: Guillaume Musso
  Dịch giả: Phúc Chí Nhi
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 88.000 VND
  Số trang: 334
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 28-02-2016
 • Tác giả: Alphonse Daudet
  Dịch giả: Nguyễn Xuân Hiếu - Trần Mộng Du
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 38.000 VND
  Số trang: 167
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 19-01-2016
 • Tác giả: Hà Mã
  Dịch giả: Thanh Đậu
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 100.000 VND
  Số trang: 444
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 06-01-2016

Trang

Subscribe to Văn học Nước Ngoài