Văn học Nước Ngoài

 • Tác giả: Jo Nesbo
  Dịch giả: Nguyễn Quang Huy
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 125.000 VND
  Số trang: 525
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 11-09-2015
 • Tác giả: Haruki Murakami
  Dịch giả: Trương Thùy Lan
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 72.000 VND
  Số trang: 270
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 11-09-2015
 • Tác giả: Iwai Shunji
  Dịch giả: Nguyệt Phùng
  NXB liên kết:
  Giá bìa: 54.000 VND
  Số trang: 184
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 11-09-2015
 • Tác giả: Emily Giffin
  Dịch giả: Thiên Nga
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 102.000 VND
  Số trang: 434
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 09-09-2015
 • Tác giả: Michel Bussi
  Dịch giả: Nguyễn Thị Tươi
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 89.000 VND
  Số trang: 415
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 01-09-2015
 • Tác giả: Châu Văn Văn
  Dịch giả: Tố Hinh
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 105.000 VND
  Số trang: 466
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 10-09-2015
 • Tác giả: Jerome K. Jerome
  Dịch giả: Peta
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 62.000 VND
  Số trang: 260
  Kích thước: 13 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 22-07-2015
 • Tác giả: Sưu tầm
  Dịch giả: Minh Phương – Phương Ánh dịch, Bằng nguyên hiệu đính
  NXB liên kết: Hội nhà văn
  Giá bìa: 108.000 VND
  Số trang: 196
  Kích thước: 20.5 x 28 cm
  Ngày phát hành: 20-08-2015
 • Tác giả: Kristan Higgins
  Dịch giả: Thanh Châu
  NXB liên kết: Thanh Niên
  Giá bìa: 108.000 VND
  Số trang: 508
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 13-07-2015
 • Tác giả: Gong Ji Young
  Dịch giả: Nghiêm Thu Hương
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 84.000 VND
  Số trang: 340
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 13-07-2015
 • Tác giả: Hồng Trần
  Dịch giả: Tố Hinh
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 96.000 VND
  Số trang: 389
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 27-06-2015
 • Tác giả: Tony Parsons
  Dịch giả: Nguyễn Liên Hương
  NXB liên kết: Lao động
  Giá bìa: 88.000 VND
  Số trang: 397
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 26-06-2015
 • Tác giả: Rafael Sabatini
  Dịch giả: Lê Đình Chi
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 100.000 VND
  Số trang: 444
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 13-07-2015
 • Tác giả: John Grisham
  Dịch giả: Điệp Anh
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 62.000 VND
  Số trang: 236
  Kích thước: 13 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 13-07-2015
 • Tác giả: Gilles Legardinier
  Dịch giả: Ngô Linh Chi
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 90.000 VND
  Số trang: 412
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 13-07-2015
 • Tác giả: Jon Krakauer
  Dịch giả: Lê Hồng Vân
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 79.000 VND
  Số trang: 386
  Kích thước: 13 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 22-06-2015

Trang

Subscribe to Văn học Nước Ngoài