Văn học Nước Ngoài

 • Tác giả: Takuji Ichikawa
  Dịch giả: Thanh Nhã
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 72.000 VND
  Số trang: 72 000
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 31-12-2015
 • Tác giả: Marc Levy
  Dịch giả: Linh Quang
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 86.000 VND
  Số trang: 328
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 28-02-2016
 • Tác giả: Châu Văn Văn
  Dịch giả: Tố Hinh
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 120.000 VND
  Số trang: 570
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 29-12-2015
 • Tác giả: Italo Calvino
  Dịch giả: Vũ Ngọc Thăng
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 56.000 VND
  Số trang: 199
  Kích thước: 13 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 25-12-2015
 • Tác giả: Lee Kyunghye
  Dịch giả: Liên Hương
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 62.000 VND
  Số trang: 197
  Kích thước: 13 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 24-12-2015
 • Tác giả: Paula Hawkins
  Dịch giả: Huyền Vũ
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 99.000 VND
  Số trang: 429
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 25-12-2015
 • Dịch giả: Trương ĐắcVỵ
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 90.000 VND
  Số trang: 412
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 25-12-2015
 • Tác giả: David Walliams
  Dịch giả: Snorlax
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 65.000 VND
  Số trang: 241
  Kích thước: 13 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 22-12-2015
 • Tác giả: Milan Kundera
  Dịch giả: Nguyên Ngọc
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 50.000 VND
  Số trang: 100
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 22-12-2015
 • Tác giả: Ahn Do-huyn
  Dịch giả: Nguyễn Thị Thu Yến
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 50.000 VND
  Số trang: 128
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 22-12-2015
 • Tác giả: Jo Nesbo
  Dịch giả: Tạ Huyền
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 119.000 VND
  Số trang: 470
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 21-12-2015
 • Tác giả:
  Dịch giả: Ngô Bảo Châu & Nguyễn Khiếu Anh
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 45.000 VND
  Số trang: 104
  Kích thước: 13 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 21-12-2015
 • Tác giả: Paulo Coelho
  Dịch giả: Triều Dương
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 82.000 VND
  Số trang: 339
  Kích thước: 13 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 09-12-2015
 • Tác giả: Camilla Lackberg
  Dịch giả: Quỳnh Lê
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 98.000 VND
  Số trang: 358
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 08-12-2015
 • Dịch giả: Quang Chiến
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 140.000 VND
  Số trang: 601
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 02-12-2015
 • Dịch giả: Bửu Ý
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 52.000 VND
  Số trang: 168
  Kích thước: 13 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 02-12-2015

Trang

Subscribe to Văn học Nước Ngoài