Văn học Nước Ngoài

 • Tác giả: Elizabeth Gilbert
  Dịch giả: Trần Trương Phúc Hạnh
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 95.000 VND
  Số trang: 300
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 06-04-2017
 • Tác giả: Martin Amis
  Dịch giả: Miel G
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 136.000 VND
  Số trang: 496
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 05-04-2017
 • Tác giả: John Updike
  Dịch giả: Huỳnh Kim Oanh & Phạm Viêm Phương
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 99.000 VND
  Số trang: 408
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 05-04-2017
 • Tác giả: Macchiato
  Dịch giả: Nguyễn Tú Uyên
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 90.000 VND
  Số trang: 348
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 03-04-2017
 • Tác giả: Jandy Nelson
  Dịch giả: Vũ Thu Hương
  NXB liên kết: Lao Động
  Giá bìa: 110.000 VND
  Số trang: 476
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 03-04-2017
 • Tác giả: Cho Chang - In
  Dịch giả: Nguyễn Thị Thu Vân
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 85.000 VND
  Số trang: 340
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 30-03-2017
 • Tác giả: Nakamura Fuminori
  Dịch giả: Nguyễn Thị Ái Tiên
  NXB liên kết: Lao Động
  Giá bìa: 65.000 VND
  Số trang: 156
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 29-03-2017
 • Tác giả: Gaston Leroux
  Dịch giả: Bùi Thu Thủy
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 105.000 VND
  Số trang: 364
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 28-03-2017
 • Tác giả: Brock Clarke
  Dịch giả: ACE LE
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 100.000 VND
  Số trang: 420
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 23-03-2017
 • Tác giả: Gilles Legardinier
  Dịch giả: Nguyễn Thị Tươi
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 110.000 VND
  Số trang: 476
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 17-03-2017
 • Tác giả: Cửu Bả Đao
  Dịch giả: Nguyễn Xuân Nhật
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 86.000 VND
  Số trang: 320
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 14-03-2017
 • Tác giả: David Foenkinos
  Dịch giả: Thu Giang
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 65.000 VND
  Số trang: 196
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 14-03-2017
 • Dịch giả: Giáp Văn Chung
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 100.000 VND
  Số trang: 393
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 17-02-2017
 • Tác giả: Bram Stoker
  Dịch giả: Nguyễn Tuyên
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 125.000 VND
  Số trang: 512
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 24-01-2017
 • Tác giả: Guillaume Musso
  Dịch giả: Nguyễn Thị Tươi
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 100.000 VND
  Số trang: 420
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 24-01-2017
 • Tác giả: Pierre Lemaitre
  Dịch giả: Phúc Chi Nhi
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 79.000 VND
  Số trang: 252
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 24-01-2017

Trang

Subscribe to Văn học Nước Ngoài