Văn học Nước Ngoài

 • Tác giả: Chetan Bhagat
  Dịch giả: Phạm Hồng Anh
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 95.000 VND
  Số trang: 405
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 05-05-2016
 • Tác giả: Marie Lu
  Dịch giả: Việt Đức
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 98.000 VND
  Số trang: 383
  Kích thước:
  Ngày phát hành: 25-04-2016
 • Tác giả: Andy Weir
  Dịch giả: Nguyễn Thị Lan Hương
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa:
  Số trang: 412
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Tào Quất Tử
  Dịch giả: Trịnh Thanh Hà
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 75.000 VND
  Số trang: 246
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 21-04-2016
 • Dịch giả: Yudin, Phong Minh
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 110.000 VND
  Số trang: 509
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 20-04-2016
 • Tác giả: Patrick Modiano
  Dịch giả: Phùng Hồng Minh
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 49.000 VND
  Số trang: 147
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 20-04-2016
 • Tác giả: Lưu Từ Hân
  Dịch giả: Lục Hương
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 115.000 VND
  Số trang: 364
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 20-04-2016
 • Tác giả: Kazumi Yumoto
  Dịch giả: Nguyễn Hà Trang
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 52.000 VND
  Số trang: 181
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 20-04-2016
 • Tác giả: Kawabata Yasunari
  Dịch giả: Uyên Thiểm
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 56.000 VND
  Số trang: 168
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 14-04-2016
 • Dịch giả: Ngô Diệu Châu
  NXB liên kết: Thế Giới
  Giá bìa: 90.000 VND
  Số trang: 271
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 12-04-2016
 • Tác giả: Kerstin Gier
  Dịch giả: Hồ Kiều Lam
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 100.000 VND
  Số trang:
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 24-03-2016
 • Tác giả: Rando Kim
  Dịch giả: Kim Ngân
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 85.000 VND
  Số trang: 560
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 12-03-2016
 • Tác giả: Alice Munro
  Dịch giả: Trần Hạnh - Đặng Xuân Thảo - Hạnh Mai
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 96.000 VND
  Số trang: 378
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 25-03-2016
 • Tác giả: Émile Ajar
  Dịch giả: Hồ Thanh Vân
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 54.000 VND
  Số trang: 196
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 24-03-2016
 • Tác giả: Franz Kafka
  Dịch giả: Lê Chu Cầu
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 95.000 VND
  Số trang: 330
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 22-03-2016
 • Tác giả: James Patterson
  Dịch giả: Trần Quý Dương & Dương Kim Thoa
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 110.000 VND
  Số trang: 543
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 09-03-2016

Trang

Subscribe to Văn học Nước Ngoài