Văn học Nước Ngoài

 • Tác giả: Bồ Tùng Linh
  Dịch giả: Đào Trinh Nhất
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 95.000 VND
  Số trang: 446
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 19-10-2015
 • Tác giả: Marc Levy
  Dịch giả: Phạm Thị Minh Hằng
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 88.000 VND
  Số trang: 322
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 06-10-2015
 • Tác giả: John le Carré
  Dịch giả: Bồ Giang, Đoàn Lạc Anh Xuân
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 75.000 VND
  Số trang: 302
  Kích thước: 13 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 05-10-2015
 • Tác giả: Kerstin Gier
  Dịch giả: Đỗ Phương Thùy
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 90.000 VND
  Số trang: 352
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 06-10-2015
 • Tác giả: Emily Lockhart
  Dịch giả: Nguyễn Thị Hương Thảo
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 75.000 VND
  Số trang: 224
  Kích thước: 13 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 06-10-2015
 • Tác giả: Norton Juster
  Dịch giả: Lê Minh Đức
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 69.000 VND
  Số trang: 292
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 07-10-2015
 • Tác giả: Thommayanti
  Dịch giả: Trần Cẩm Tú
  NXB liên kết: Thanh Niên
  Giá bìa: 140.000 VND
  Số trang: 572
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 22-09-2015
 • Tác giả: Tessa De Loo
  Dịch giả: Lê Chu Cầu
  NXB liên kết:
  Giá bìa: 100.000 VND
  Số trang: 407
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 11-09-2015
 • Tác giả: Jo Nesbo
  Dịch giả: Nguyễn Quang Huy
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 125.000 VND
  Số trang: 525
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 11-09-2015
 • Tác giả: Haruki Murakami
  Dịch giả: Trương Thùy Lan
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 72.000 VND
  Số trang: 270
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 11-09-2015
 • Tác giả: Iwai Shunji
  Dịch giả: Nguyệt Phùng
  NXB liên kết:
  Giá bìa: 54.000 VND
  Số trang: 184
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 11-09-2015
 • Tác giả: Emily Giffin
  Dịch giả: Thiên Nga
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 102.000 VND
  Số trang: 434
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 09-09-2015
 • Tác giả: Michel Bussi
  Dịch giả: Nguyễn Thị Tươi
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 89.000 VND
  Số trang: 415
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 01-09-2015
 • Tác giả: Châu Văn Văn
  Dịch giả: Tố Hinh
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 105.000 VND
  Số trang: 466
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 10-09-2015
 • Tác giả: Jerome K. Jerome
  Dịch giả: Peta
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 62.000 VND
  Số trang: 260
  Kích thước: 13 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 22-07-2015
 • Tác giả: Sưu tầm
  Dịch giả: Minh Phương – Phương Ánh dịch, Bằng nguyên hiệu đính
  NXB liên kết: Hội nhà văn
  Giá bìa: 108.000 VND
  Số trang: 196
  Kích thước: 20.5 x 28 cm
  Ngày phát hành: 20-08-2015

Trang

Subscribe to Văn học Nước Ngoài