Văn học Nước Ngoài

 • Dịch giả: Nhã Điển
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 58.000 VND
  Số trang: 176
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 25-09-2017
 • Tác giả: Lượng Lượng
  Dịch giả: Nguyễn Tú Uyên
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 114.000 VND
  Số trang: 454
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 25-09-2017
 • Tác giả: Andrea Portes
  Dịch giả: Nguyễn Đức Hiếu - Lưu Thùy Hương
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 86.000 VND
  Số trang: 250
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 23-09-2017
 • Tác giả: Maxime Chattam
  Dịch giả: Doãn Hoàng Lan
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 109.000 VND
  Số trang: 372
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 23-09-2017
 • Tác giả: Jennifer Niven
  Dịch giả: Nguyễn Thùy Dung
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 109.000 VND
  Số trang: 434
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 23-09-2017
 • Dịch giả: Lê Trọng Sân
  NXB liên kết: Thế giới
  Giá bìa: 80.000 VND
  Số trang: 310
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 20-09-2017
 • Tác giả: Otsuichi
  Dịch giả: H.M
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 99.000 VND
  Số trang: 357
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 25-08-2017
 • Tác giả: Leila Slimani
  Dịch giả: Nguyễn Thị Tươi
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 79.000 VND
  Số trang: 254
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 25-08-2017
 • Tác giả: Macchiato
  Dịch giả: Trần Minh Trang
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 95.000 VND
  Số trang: 357
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 25-08-2017
 • Tác giả: Patrick Modiano
  Dịch giả: Vũ Đình Phòng
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 65.000 VND
  Số trang: 81
  Kích thước:
  Ngày phát hành: 25-08-2017
 • Tác giả: Khaled Hosseini
  Dịch giả: Tất An
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 116.000 VND
  Số trang: 512
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 25-08-2017
 • Tác giả: Lisa Kleypas
  Dịch giả: Như Lôi
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 105.000 VND
  Số trang: 405
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 23-08-2017
 • Tác giả: Agnés Ledig
  Dịch giả: Phúc Chi Nhi
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 96.000 VND
  Số trang: 355
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 19-08-2017
 • Tác giả: Kim Jung - Hyuk
  Dịch giả: Liên Hương
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 108.000 VND
  Số trang: 424
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 19-08-2017
 • Tác giả: Maxime Chattam
  Dịch giả: Trương Quỳnh Hoa
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 125.000 VND
  Số trang: 446
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 19-08-2017
 • Tác giả: Douglas Adams
  Dịch giả: Nguyễn Thị Thu Yến
  NXB liên kết: Lao động
  Giá bìa: 79.000 VND
  Số trang: 245
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 18-08-2017

Trang

Subscribe to Văn học Nước Ngoài