Văn học Nước Ngoài

 • Tác giả: Trịnh Lịch Nhi
  Dịch giả: Nguyễn Tú Uyên
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 59.000 VND
  Số trang: 98
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 19-01-2017
 • Tác giả: Jo Nesbo
  Dịch giả: Thiên Nga
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 123.000 VND
  Số trang: 460
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 14-01-2017
 • Tác giả: Jane Austen
  Dịch giả: Lâm Quỳnh Anh - Thiên Nga
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 95.000 VND
  Số trang: 352
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 14-01-2017
 • Tác giả: Higashigawa Tokuya
  Dịch giả: Trương Thùy Lan
  NXB liên kết: Lao Động
  Giá bìa: 80.000 VND
  Số trang: 308
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 12-01-2017
 • Dịch giả: Nhật Minh - Ngọc Diệp - Minh Hiếu
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 120.000 VND
  Số trang: 489
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 11-01-2017
 • Tác giả:
  Dịch giả: Như Ý
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 65.000 VND
  Số trang: 237
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 29-12-1991
 • Tác giả: Karel Capek
  Dịch giả: Phạm Công Tú
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 86.000 VND
  Số trang: 340
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 19-12-2016
 • Tác giả: Lane Smith
  Dịch giả: Mô Chi
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 50.000 VND
  Số trang: 32
  Kích thước: 20 x 25 cm
  Ngày phát hành: 19-12-2016
 • Tác giả: Anne Frank
  Dịch giả: Tạ Huyền
  NXB liên kết: Thế Giới
  Giá bìa: 89.000 VND
  Số trang: 439
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 16-12-2016
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 89.000 VND
  Số trang: 352
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 16-12-2016
 • Tác giả: Patrick Ness
  Dịch giả: Vũ Thu Hương
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 90.000 VND
  Số trang:
  Kích thước: 15.5 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 14-12-2016
 • Tác giả: Kahlil Gibran
  Dịch giả: Châu Diên
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 50.000 VND
  Số trang: 162
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 08-12-2016
 • Tác giả: David Benioff
  Dịch giả: Đỗ Tuấn Anh
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 100.000 VND
  Số trang: 385
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 06-12-2016
 • Tác giả: George Saunders
  Dịch giả: Ngọc Trà - Triều Dương - Hương Thảo - Trần Hạnh
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 79.000 VND
  Số trang: 260
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 06-12-2016
 • Tác giả: Ae-ran Kim
  Dịch giả: Nghiêm Thị Thu Hương
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 96.000 VND
  Số trang: 340
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 29-11-2016
 • Tác giả: Diêm Chí Dương
  Dịch giả: Trịnh Thanh Hà
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 95.000 VND
  Số trang: 320
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 23-11-2016

Trang

Subscribe to Văn học Nước Ngoài