Văn học Nước Ngoài

 • Tác giả: Yagisawa Satoshi
  Dịch giả: Trần Quỳnh Anh
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 60.000 VND
  Số trang: 118
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 10-04-2017
 • Tác giả: Kazuo Ishiguro
  Dịch giả: Lan Young
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 105.000 VND
  Số trang: 460
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 08-04-2017
 • Tác giả: Anne Roumanoff
  Dịch giả: Ngô Linh Chi - Nguyễn Thị Tươi
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 66.000 VND
  Số trang: 172
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 07-04-2017
 • Tác giả: Higashino Keigo
  Dịch giả: H.M
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 99.000 VND
  Số trang: 404
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 06-04-2017
 • Dịch giả: Nguyễn Bích Ngô
  NXB liên kết: Hồng Đức
  Giá bìa: 50.000 VND
  Số trang: 210
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 06-04-2017
 • Tác giả: Elizabeth Gilbert
  Dịch giả: Trần Trương Phúc Hạnh
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 95.000 VND
  Số trang: 300
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 06-04-2017
 • Tác giả: Martin Amis
  Dịch giả: Miel G
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 136.000 VND
  Số trang: 496
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 05-04-2017
 • Tác giả: John Updike
  Dịch giả: Huỳnh Kim Oanh & Phạm Viêm Phương
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 99.000 VND
  Số trang: 408
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 05-04-2017
 • Tác giả: Macchiato
  Dịch giả: Nguyễn Tú Uyên
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 90.000 VND
  Số trang: 348
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 03-04-2017
 • Tác giả: Jandy Nelson
  Dịch giả: Vũ Thu Hương
  NXB liên kết: Lao Động
  Giá bìa: 110.000 VND
  Số trang: 476
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 03-04-2017
 • Tác giả: Cho Chang - In
  Dịch giả: Nguyễn Thị Thu Vân
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 85.000 VND
  Số trang: 340
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 30-03-2017
 • Tác giả: Nakamura Fuminori
  Dịch giả: Nguyễn Thị Ái Tiên
  NXB liên kết: Lao Động
  Giá bìa: 65.000 VND
  Số trang: 156
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 29-03-2017
 • Tác giả: Gaston Leroux
  Dịch giả: Bùi Thu Thủy
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 99.000 VND
  Số trang: 364
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 28-03-2017
 • Tác giả: Brock Clarke
  Dịch giả: ACE LE
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 100.000 VND
  Số trang: 420
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 23-03-2017
 • Tác giả: Gilles Legardinier
  Dịch giả: Nguyễn Thị Tươi
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 110.000 VND
  Số trang: 476
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 17-03-2017
 • Tác giả: Cửu Bả Đao
  Dịch giả: Nguyễn Xuân Nhật
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 86.000 VND
  Số trang: 320
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 14-03-2017

Trang

Subscribe to Văn học Nước Ngoài