Văn học Nước Ngoài

 • Tác giả: Nicholas Sparks
  Dịch giả: Nguyễn Lan Hương
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 65.000 VND
  Số trang: 392
  Kích thước: 14 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Ian McEwan
  Dịch giả: Nguyễn Hạnh Quyên
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 90.000 VND
  Số trang: 556
  Kích thước: 14 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Fred Vargas
  Dịch giả: Đỗ Hà Thảo
  NXB liên kết: Văn hóa Sài Gòn
  Giá bìa: 90.000 VND
  Số trang: 580
  Kích thước: 14 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Thierry Cohen
  Dịch giả: Khánh Vân
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 50.000 VND
  Số trang: 300
  Kích thước: 13 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Mary Shelley
  Dịch giả: Lê Nguyệt Áng
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 58.000 VND
  Số trang: 358
  Kích thước: 13 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Lévai Balázs
  Dịch giả: Giáp Văn Chung
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 71.000 VND
  Số trang: 422
  Kích thước: 14 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Sara Gruen
  Dịch giả: Nguyễn Quỳnh Trang
  NXB liên kết: Lao động
  Giá bìa: 88.000 VND
  Số trang: 550
  Kích thước: 14 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Vương Mông
  Dịch giả: Phạm Tú Châu
  NXB liên kết: Hội nhà văn
  Giá bìa: 75.000 VND
  Số trang: 560
  Kích thước: 14 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Marguerite Duras
  Dịch giả: Nguyễn Giáng Hương
  NXB liên kết: Hội nhà văn
  Giá bìa: 25.000 VND
  Số trang: 130
  Kích thước: 14 x 19 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Romain Gary
  Dịch giả: Nguyễn Duy Bình
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 72.000 VND
  Số trang: 442
  Kích thước: 14 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Hà Mã
  Dịch giả: Lục Hương
  NXB liên kết: Văn hóa Sài Gòn
  Giá bìa: 78.000 VND
  Số trang: 482
  Kích thước: 14 x 20 cm
  Ngày phát hành:
 • Dịch giả: Chiêu Phong
  NXB liên kết: Hội nhà văn
  Giá bìa: 34.000 VND
  Số trang: 202
  Kích thước: 12 x 20 cm
  Ngày phát hành:
 • Dịch giả: Trần Quang Đức
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 80.000 VND
  Số trang: 496
  Kích thước: 14 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Dacia Maraini
  Dịch giả: Trần Thanh Quyết
  NXB liên kết: Hội nhà văn
  Giá bìa: 65.000 VND
  Số trang: 404
  Kích thước: 14 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Benjamin Prüfer
  Dịch giả: Lê Quang
  NXB liên kết: Phụ nữ
  Giá bìa: 64.000 VND
  Số trang: 382
  Kích thước: 13 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Dịch giả: Thi Hoa
  NXB liên kết: Hội nhà văn
  Giá bìa: 43.000 VND
  Số trang: 242
  Kích thước: 12 x 20 cm
  Ngày phát hành:

Trang

Subscribe to Văn học Nước Ngoài