Văn học Nước Ngoài

 • Dịch giả: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 75.000 VND
  Số trang: 290
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 20-07-2017
 • Tác giả:
  Dịch giả: Như Ý
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 75.000 VND
  Số trang: 264
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 13-07-2017
 • Dịch giả: Trần Thái
  NXB liên kết: Thế giới
  Giá bìa: 129.000 VND
  Số trang: 410
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Anna Funder
  Dịch giả: Phạm Văn Vĩnh
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 118.000 VND
  Số trang: 514
  Kích thước: 14.5 x 20 cm
  Ngày phát hành: 11-07-2017
 • Tác giả: Nicholas Sparks
  Dịch giả: L.T.K
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 115.000 VND
  Số trang: 494
  Kích thước: 14.5 x 20 cm
  Ngày phát hành: 10-07-2017
 • Tác giả: Ekuni Kaori
  Dịch giả: Vương Hải Yến
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 76.000 VND
  Số trang: 248
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 06-07-2017
 • Tác giả: Emma Healey
  Dịch giả: Lan Young
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 108.000 VND
  Số trang: 427
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 04-07-2017
 • Tác giả: Araki Gen
  Dịch giả: Trần Hà Thương
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 79.000 VND
  Số trang: 259
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 19-06-2017
 • Tác giả: Carlos Ruiz Zafón
  Dịch giả: Võ Hồng Long
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 94.000 VND
  Số trang: 296
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 16-06-2017
 • Tác giả: Paulo Coelho
  Dịch giả: Lê Chu Cầu
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 77.000 VND
  Số trang: 222
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 01-06-2017
 • Tác giả: Douglas Kennedy
  Dịch giả: Nguyễn Bích Lan
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 130.000 VND
  Số trang: 484
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 13-05-2017
 • Tác giả: Higashino Keigo
  Dịch giả: Uyên Thiểm - Trương Thùy Lan
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 108.000 VND
  Số trang: 468
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 30-04-2017
 • Tác giả: Bernhard Schlink
  Dịch giả: Lê Quang
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 68.000 VND
  Số trang: 183
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 11-05-2017
 • Tác giả: Umberto Eco
  Dịch giả: Lê Thúy Hiền
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 65.000 VND
  Số trang: 204
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 08-05-2017
 • Tác giả: Samuel Bjork
  Dịch giả: Nguyễn Thanh Châu
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 125.000 VND
  Số trang: 444
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 24-04-2017
 • Dịch giả: Thụ Nho
  NXB liên kết: Thế Giới
  Giá bìa: 52.000 VND
  Số trang: 44
  Kích thước: 20.5 x 23.5
  Ngày phát hành: 07-04-2017

Trang

Subscribe to Văn học Nước Ngoài