Văn học Nước Ngoài

 • Tác giả: Honoré De Balzac
  Dịch giả: Mặc Đỗ
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 120.000 VND
  Số trang: 400
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 27-02-2018
 • Tác giả: Paolo Maurensig
  Dịch giả: Lê Đình Chi
  NXB liên kết: Lao động
  Giá bìa: 69.000 VND
  Số trang: 208
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 07-02-2018
 • Tác giả: Alphonse Daudet
  Dịch giả: Đỗ Thị Minh Nguyệt
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 92.000 VND
  Số trang: 344
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 07-02-2018
 • Tác giả: Gárdos Péter
  Dịch giả: Giáp Văn Chung
  NXB liên kết: Lao động
  Giá bìa: 89.000 VND
  Số trang: 296
  Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 27-01-2018
 • Tác giả: Sumino Yoru
  Dịch giả: Phong Tập
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 96.000 VND
  Số trang: 344
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 27-01-2018
 • Tác giả: Joseph Heller
  Dịch giả: Lạc Khánh Nguyên
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 162.000 VND
  Số trang: 576
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 27-01-2018
 • Tác giả: Guillaume Musso
  Dịch giả: Phúc Chí Nhi
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 119.000 VND
  Số trang: 480
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 29-01-2018
 • Tác giả: Linda Lê
  Dịch giả: Bùi Thu Thủy, Hồ Thanh Vân
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 90.000 VND
  Số trang: 292
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 29-01-2018
 • Tác giả: Anthony Horowitz
  Dịch giả: Phạm Hồng Hạnh
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 109.000 VND
  Số trang: 356
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 29-01-2018
 • Tác giả: Toni Morrison
  Dịch giả: Thiên Nga
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 118.000 VND
  Số trang: 448
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 29-01-2018
 • Dịch giả: Quỳnh Hoa
  NXB liên kết: Lao động
  Giá bìa: 92.000 VND
  Số trang: 316
  Kích thước: 14
  Ngày phát hành: 29-01-2018
 • Tác giả: Michel Bussi
  Dịch giả: Bằng Quang
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 125.000 VND
  Số trang:
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 25-01-2018
 • Tác giả: Aung San Suu Kyi
  Dịch giả: Định Nghệ, Hoài An
  NXB liên kết: Tri Thức
  Giá bìa: 92.000 VND
  Số trang: 248
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 25-01-2018
 • Tác giả: Patrick Modiano
  Dịch giả: Cao Việt Dũng
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 65.000 VND
  Số trang: 162
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 22-01-2018
 • Tác giả: E.B.White
  Dịch giả: Thiên Nga
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 68.000 VND
  Số trang: 241
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 19-01-2018
 • Tác giả: Paulo Coelho
  Dịch giả: Thiên Nga
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 75.000 VND
  Số trang: 178
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 19-01-2018

Trang

Subscribe to Văn học Nước Ngoài