Văn học Nước Ngoài

 • Tác giả: Carlos Fuentes
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 45.000 VND
  Số trang: 94
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 22-06-2016
 • Tác giả: Takuji Ichikawa
  Dịch giả: Mai Khanh
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 52.000 VND
  Số trang: 188
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 23-06-2016
 • Dịch giả: Nguyễn Tú Uyên
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 98.000 VND
  Số trang: 409
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 09-06-2016
 • Tác giả: Anna Rice
  Dịch giả: Hải Âu
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 109.000 VND
  Số trang: 384
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 06-06-2016
 • Tác giả: Harper Lee
  Dịch giả: Phạm Viên Phương
  NXB liên kết: Văn học3
  Giá bìa: 110.000 VND
  Số trang: 304
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 27-05-2016
 • Dịch giả: Trần Thị Khánh Vân
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 62.000 VND
  Số trang: 220
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 23-05-2016
 • Tác giả: Châu Văn Văn
  Dịch giả: Tố Hinh
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 110.000 VND
  Số trang: 502
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 14-05-2016
 • Tác giả: Chetan Bhagat
  Dịch giả: Phạm Hồng Anh
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 95.000 VND
  Số trang: 405
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 05-05-2016
 • Tác giả: Marie Lu
  Dịch giả: Việt Đức
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 98.000 VND
  Số trang: 383
  Kích thước:
  Ngày phát hành: 25-04-2016
 • Tác giả: Andy Weir
  Dịch giả: Nguyễn Thị Lan Hương
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa:
  Số trang: 412
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Tào Quất Tử
  Dịch giả: Trịnh Thanh Hà
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 75.000 VND
  Số trang: 246
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 21-04-2016
 • Dịch giả: Yudin, Phong Minh
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 110.000 VND
  Số trang: 509
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 20-04-2016
 • Tác giả: Patrick Modiano
  Dịch giả: Phùng Hồng Minh
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 49.000 VND
  Số trang: 147
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 20-04-2016
 • Tác giả: Lưu Từ Hân
  Dịch giả: Lục Hương
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 115.000 VND
  Số trang: 364
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 20-04-2016
 • Tác giả: Kazumi Yumoto
  Dịch giả: Nguyễn Hà Trang
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 52.000 VND
  Số trang: 181
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 20-04-2016
 • Tác giả: Kawabata Yasunari
  Dịch giả: Uyên Thiểm
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 56.000 VND
  Số trang: 168
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 14-04-2016

Trang

Subscribe to Văn học Nước Ngoài