Văn học Nước Ngoài

 • Tác giả: Patrick Modiano
  Dịch giả: Cao Việt Dũng
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 65.000 VND
  Số trang: 162
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 22-01-2018
 • Tác giả: E.B.White
  Dịch giả: Thiên Nga
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 68.000 VND
  Số trang: 241
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 19-01-2018
 • Tác giả: Paulo Coelho
  Dịch giả: Thiên Nga
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 75.000 VND
  Số trang: 178
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 19-01-2018
 • Tác giả: Banana Yoshimoto
  Dịch giả: Dương Thị Hoa
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 59.000 VND
  Số trang: 139
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 12-01-2018
 • Tác giả: Sharon M.Draper
  Dịch giả: Lưu Chi
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 82.000 VND
  Số trang: 282
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 23-12-2017
 • Tác giả: Paula Hawkins
  Dịch giả: Huyền Vũ
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 139.000 VND
  Số trang: 516
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 23-12-2017
 • Tác giả: L.S.Hilton
  Dịch giả: Ly Ca
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 109.000 VND
  Số trang: 390
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 19-12-2017
 • Tác giả: Minato Kanae
  Dịch giả: Trần Quỳnh Anh
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 86.000 VND
  Số trang: 245
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 13-12-2017
 • Tác giả: Otsuichi
  Dịch giả: Nguyễn Ngọc
  NXB liên kết: Lao động
  Giá bìa: 75.000 VND
  Số trang: 213
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 12-12-2017
 • Dịch giả: Hoàng Thạch Quân
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 79.000 VND
  Số trang: 243
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 12-12-2017
 • Dịch giả: Ngô Thế Vinh
  NXB liên kết: Lao động
  Giá bìa: 180.000 VND
  Số trang: 670
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 08-12-2017
 • Tác giả: Georges Simenon
  Dịch giả: Nguyễn Hữu Hiệu
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 70.000 VND
  Số trang: 198
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 24-11-2017
 • Tác giả: Neil Gaiman
  Dịch giả: Huyền Vũ
  NXB liên kết: Lao Động
  Giá bìa: 94.000 VND
  Số trang: 334
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành:
 • Dịch giả: Đào Anh Thu
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 77.000 VND
  Số trang: 252
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 17-11-2017
 • Tác giả: Tshji Hitonari
  Dịch giả: Phạm Bích
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 79.000 VND
  Số trang: 251
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 17-11-2017
 • Tác giả: Takuji Ichikawa
  Dịch giả: Ái Tiên
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 86.000 VND
  Số trang: 282
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 14-11-2017

Trang

Subscribe to Văn học Nước Ngoài