Văn học Nước Ngoài

 • Tác giả: Macchiato
  Dịch giả: Trần Minh Trang
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 95.000 VND
  Số trang: 357
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 25-08-2017
 • Tác giả: Patrick Modiano
  Dịch giả: Vũ Đình Phòng
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 65.000 VND
  Số trang: 81
  Kích thước:
  Ngày phát hành: 25-08-2017
 • Tác giả: Khaled Hosseini
  Dịch giả: Tất An
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 116.000 VND
  Số trang: 512
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 25-08-2017
 • Tác giả: Lisa Kleypas
  Dịch giả: Như Lôi
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 105.000 VND
  Số trang: 405
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 23-08-2017
 • Tác giả: Agnés Ledig
  Dịch giả: Phúc Chi Nhi
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 96.000 VND
  Số trang: 355
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 19-08-2017
 • Tác giả: Kim Jung - Hyuk
  Dịch giả: Liên Hương
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 108.000 VND
  Số trang: 424
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 19-08-2017
 • Tác giả: Maxime Chattam
  Dịch giả: Trương Quỳnh Hoa
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 125.000 VND
  Số trang: 446
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 19-08-2017
 • Tác giả: Douglas Adams
  Dịch giả: Nguyễn Thị Thu Yến
  NXB liên kết: Lao động
  Giá bìa: 79.000 VND
  Số trang: 245
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 18-08-2017
 • Dịch giả: Đào Anh Thu
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 90.000 VND
  Số trang: 358
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 01-08-2017
 • Tác giả: Tachihara Erika
  Dịch giả: Nguyễn Hồng Anh
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 52.000 VND
  Số trang: 72
  Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 01-08-2017
 • Tác giả: Gary Shteyngart
  Dịch giả: Thùy Vũ
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 119.000 VND
  Số trang: 402
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 01-08-2017
 • Dịch giả: Thuận - Lê Ngọc Mai
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 86.000 VND
  Số trang: 277
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 01-08-2017
 • Tác giả: Trang Tử
  Dịch giả: Nhượng Tống
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 80.000 VND
  Số trang: 339
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 27-07-2017
 • Tác giả: Charles Dickens
  Dịch giả: Lê Đình Chi
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 129.000 VND
  Số trang: 508
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 26-07-2017
 • Tác giả: Kiera Cass
  Dịch giả: Huyền Vũ
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 98.000 VND
  Số trang: 364
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 21-07-2017
 • Tác giả: Pyun Hye Young
  Dịch giả: Kim Ngân
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 86.000 VND
  Số trang: 264
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 21-07-2017

Trang

Subscribe to Văn học Nước Ngoài