Văn học Nước Ngoài

 • Tác giả: André Maurois
  Dịch giả: Mặc Đỗ
  NXB liên kết: NXB Văn học
  Giá bìa: 79.000 VND
  Số trang: 312
  Kích thước: 14 x 20.5
  Ngày phát hành: 13-06-2018
 • Tác giả: Voltaire
  Dịch giả: Lê Tư Lành
  NXB liên kết: NXB Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 80.000 VND
  Số trang: 299
  Kích thước: 14 x 20.5
  Ngày phát hành: 13-06-2018
 • Tác giả: Guy De Maupassant
  Dịch giả: Lê Hồng Sâm
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 68.000 VND
  Số trang: 236
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 17-05-2018
 • Tác giả: Laura Kinsale
  Dịch giả: Hoàng Cương
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 135.000 VND
  Số trang: 488
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 17-05-2018
 • Dịch giả: Nguyễn Thị Tươi
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 108.000 VND
  Số trang: 404
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 14-05-2018
 • Tác giả: Georges Simenon
  Dịch giả: Hồng Vũ
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 75.000 VND
  Số trang: 216
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 14-05-2018
 • Tác giả: Jeong You- Jeong
  Dịch giả: Kim Ngân
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 154.000 VND
  Số trang: 488
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 23-04-2018
 • Dịch giả: Mai Khanh
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 89.000 VND
  Số trang: 292
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 19-04-2018
 • Tác giả: Patrick Süskind
  Dịch giả: Lê Chu Cầu
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 65.000 VND
  Số trang: 108
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 18-04-2018
 • Tác giả: Châu Văn Văn
  Dịch giả: Tố Hinh
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 132.000 VND
  Số trang: 432
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 18-04-2018
 • Dịch giả: Đào Anh Thu
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 100.000 VND
  Số trang: 340
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 16-04-2018
 • Tác giả: Milan Kundera
  Dịch giả: Trịnh Y Thư
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 129.000 VND
  Số trang: 480
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 27-03-2018
 • Tác giả: Higashino Keigo
  Dịch giả: Bảo Ngọc
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 152.000 VND
  Số trang: 584
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 19-03-2018
 • Tác giả: Lev Tolstoy
  Dịch giả: Dương Tường, Nhị Ca
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 145.000 VND
  Số trang: 524
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 08-03-2018
 • Tác giả: Lev Tolstoy
  Dịch giả: Dương Tường, Nhị Ca
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 155.000 VND
  Số trang: 628
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 08-03-2018
 • Tác giả: Erin Hunter
  Dịch giả: Nguyễn Minh Thư
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 90.000 VND
  Số trang: 376
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 27-02-2018

Trang

Subscribe to Văn học Nước Ngoài