Văn học Nước Ngoài

 • Dịch giả: Nguyễn Tú Uyên
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 115.000 VND
  Số trang: 384
  Kích thước: 14 x 20.5
  Ngày phát hành: 07-08-2018
 • Tác giả: Douglas Adams
  Dịch giả: Lê Minh Đức
  NXB liên kết: Lao Động
  Giá bìa: 96.000 VND
  Số trang: 292
  Kích thước: 14 x 20.5
  Ngày phát hành: 07-08-2018
 • Tác giả: Evald Flisar
  Dịch giả: Thiên Nga
  NXB liên kết: Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 96.000 VND
  Số trang: 292
  Kích thước: 14 x 20.5
  Ngày phát hành: 06-08-2018
 • Dịch giả: Nguyễn Trung Đức - Phạm Đình Lợi - Nguyễn Quốc Dũng
  NXB liên kết: Văn Học
  Giá bìa: 169.000 VND
  Số trang: 496
  Kích thước: 15 x 24
  Ngày phát hành: 06-08-2018
 • Tác giả: A.G. Riddle
  Dịch giả: Lê Minh Đức
  NXB liên kết: Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 175.000 VND
  Số trang: 596
  Kích thước: 15 x 24
  Ngày phát hành: 06-08-2018
 • Tác giả: Higashino Keigo
  Dịch giả: Vương Hải Yến
  NXB liên kết: Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 139.000 VND
  Số trang: 368
  Kích thước: 15 x 24
  Ngày phát hành: 31-07-2018
 • Tác giả: Jay Asher
  Dịch giả: Tuấn Phúc
  NXB liên kết: NXB Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 100.000 VND
  Số trang: 312
  Kích thước: 14 x 20.5
  Ngày phát hành: 09-07-2018
 • Tác giả: Pierce Brown
  Dịch giả: Trần Nguyên
  NXB liên kết: NXB Hà Nội
  Giá bìa: 168.000 VND
  Số trang: 556
  Kích thước: 14 x 24
  Ngày phát hành: 04-07-2018
 • Tác giả: Ian Rankin
  Dịch giả: Trinh Xuân Thắng
  NXB liên kết: NXB Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 169.000 VND
  Số trang: 594
  Kích thước: 15 x 24
  Ngày phát hành: 04-07-2018
 • Tác giả: Noah Gordon
  Dịch giả: Lê Chu Cầu
  NXB liên kết: NXB Văn học
  Giá bìa: 228.000 VND
  Số trang: 648
  Kích thước: 17 x 25 cm
  Ngày phát hành: 04-07-2018
 • Tác giả: Ann Brashares
  Dịch giả: Trần Lam Giang - Thanh Mai
  NXB liên kết: Lao Động
  Giá bìa: 99.000 VND
  Số trang: 296
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 03-07-2018
 • Tác giả: Yong Kim
  Dịch giả: Văn Ngọc Minh Quyên
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 90.000 VND
  Số trang: 280
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 03-07-2018
 • Dịch giả: Phương Anh
  NXB liên kết: NXB Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 120.000 VND
  Số trang: 376
  Kích thước: 15 x 24
  Ngày phát hành: 25-06-2018
 • Tác giả: Lee Geum Yi
  Dịch giả: Hà Linh
  NXB liên kết: Lao Động
  Giá bìa: 92.000 VND
  Số trang: 276
  Kích thước: 14 x 20.5
  Ngày phát hành: 25-06-2018
 • Tác giả: Romain Gary
  Dịch giả: Nguyên Ngọc
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 97.000 VND
  Số trang: 340
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 21-06-2018
 • Tác giả: Thomas Keneally
  Dịch giả: Nham Hoa
  NXB liên kết: NXB Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 149.000 VND
  Số trang: 480
  Kích thước: 15 x 24
  Ngày phát hành: 14-06-2018

Trang

Subscribe to Văn học Nước Ngoài