Văn học Nước Ngoài

 • Dịch giả: Bửu Ý
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 52.000 VND
  Số trang: 168
  Kích thước: 13 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 02-12-2015
 • Tác giả: Gustave Flaubert
  Dịch giả: Lê Hồng Sâm - Phùng Ngọc Kiên
  NXB liên kết: Thế giới
  Giá bìa: 45.000 VND
  Số trang: 154
  Kích thước: 13 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 25-11-2015
 • Tác giả: Cathy Hopkins
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 78.000 VND
  Số trang: 301
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 23-11-2015
 • Tác giả: Aziz Nesin
  Dịch giả: Thái Hà - Đinh Mẫn
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 50.000 VND
  Số trang: 205
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 19-11-2015
 • Dịch giả: Huyền Vũ
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 69.000 VND
  Số trang: 86
  Kích thước: 19 x 24.5 cm
  Ngày phát hành: 19-10-2015
 • Dịch giả: Huyền Vũ
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 82.000 VND
  Số trang: 126
  Kích thước: 19 x 24.5 cm
  Ngày phát hành: 19-10-2015
 • Tác giả: Bồ Tùng Linh
  Dịch giả: Đào Trinh Nhất
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 95.000 VND
  Số trang: 446
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 19-10-2015
 • Tác giả: Marc Levy
  Dịch giả: Phạm Thị Minh Hằng
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 88.000 VND
  Số trang: 322
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 06-10-2015
 • Tác giả: John le Carré
  Dịch giả: Bồ Giang, Đoàn Lạc Anh Xuân
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 75.000 VND
  Số trang: 302
  Kích thước: 13 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 05-10-2015
 • Tác giả: Kerstin Gier
  Dịch giả: Đỗ Phương Thùy
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 90.000 VND
  Số trang: 352
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 06-10-2015
 • Tác giả: Emily Lockhart
  Dịch giả: Nguyễn Thị Hương Thảo
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 75.000 VND
  Số trang: 224
  Kích thước: 13 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 06-10-2015
 • Tác giả: Norton Juster
  Dịch giả: Lê Minh Đức
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 69.000 VND
  Số trang: 292
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 07-10-2015
 • Tác giả: Thommayanti
  Dịch giả: Trần Cẩm Tú
  NXB liên kết: Thanh Niên
  Giá bìa: 140.000 VND
  Số trang: 572
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 22-09-2015
 • Tác giả: Tessa De Loo
  Dịch giả: Lê Chu Cầu
  NXB liên kết:
  Giá bìa: 100.000 VND
  Số trang: 407
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 11-09-2015
 • Tác giả: Jo Nesbo
  Dịch giả: Nguyễn Quang Huy
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 125.000 VND
  Số trang: 525
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 11-09-2015
 • Tác giả: Haruki Murakami
  Dịch giả: Trương Thùy Lan
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 72.000 VND
  Số trang: 270
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 11-09-2015

Trang

Subscribe to Văn học Nước Ngoài