Văn học Nước Ngoài

 • Tác giả: Jill Mansell
  Dịch giả: Đoàn Thị Thanh Mai
  NXB liên kết: Lao động
  Giá bìa: 98.000 VND
  Số trang: 397
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 22-01-2016
 • Tác giả: Marie Lu
  Dịch giả: Phạm Quốc Hưng
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 95.000 VND
  Số trang: 382
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 22-01-2016
 • Tác giả: Guillaume Musso
  Dịch giả: Phúc Chí Nhi
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 88.000 VND
  Số trang: 334
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 28-02-2016
 • Tác giả: Alphonse Daudet
  Dịch giả: Nguyễn Xuân Hiếu - Trần Mộng Du
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 38.000 VND
  Số trang: 167
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 19-01-2016
 • Tác giả: Hà Mã
  Dịch giả: Thanh Đậu
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 100.000 VND
  Số trang: 444
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 06-01-2016
 • Tác giả: Hà Mã
  Dịch giả: Nguyễn Tú Uyên
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 102.000 VND
  Số trang: 457
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 06-01-2016
 • Tác giả: Diêm Chí Dương
  Dịch giả: HIN
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 89.000 VND
  Số trang: 331
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 05-01-2016
 • Tác giả: Takuji Ichikawa
  Dịch giả: Thanh Nhã
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 72.000 VND
  Số trang: 72 000
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 31-12-2015
 • Tác giả: Marc Levy
  Dịch giả: Linh Quang
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 86.000 VND
  Số trang: 328
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 28-02-2016
 • Tác giả: Châu Văn Văn
  Dịch giả: Tố Hinh
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 120.000 VND
  Số trang: 570
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 29-12-2015
 • Tác giả: Italo Calvino
  Dịch giả: Vũ Ngọc Thăng
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 56.000 VND
  Số trang: 199
  Kích thước: 13 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 25-12-2015
 • Tác giả: Lee Kyunghye
  Dịch giả: Liên Hương
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 62.000 VND
  Số trang: 197
  Kích thước: 13 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 24-12-2015
 • Tác giả: Paula Hawkins
  Dịch giả: Huyền Vũ
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 99.000 VND
  Số trang: 429
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 25-12-2015
 • Dịch giả: Trương ĐắcVỵ
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 90.000 VND
  Số trang: 412
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 25-12-2015
 • Tác giả: David Walliams
  Dịch giả: Snorlax
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 65.000 VND
  Số trang: 241
  Kích thước: 13 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 22-12-2015
 • Tác giả: Milan Kundera
  Dịch giả: Nguyên Ngọc
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 50.000 VND
  Số trang: 100
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 22-12-2015

Trang

Subscribe to Văn học Nước Ngoài