Văn học Nước Ngoài

 • Dịch giả: Đặng Thế Bính
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 49.000 VND
  Số trang: 160
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 06-10-2016
 • Tác giả: Franz Kafka
  Dịch giả: Lê Chu Cầu
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 85.000 VND
  Số trang: 350
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 06-10-2016
 • Tác giả: Eugen Ruge
  Dịch giả: Hoàng Đăng Lãnh
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 108.000 VND
  Số trang: 461
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 06-10-2016
 • Tác giả: Neil Gaiman
  Dịch giả: Thiên Nga
  NXB liên kết: Lao Động
  Giá bìa: 70.000 VND
  Số trang: 241
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 27-09-2016
 • Tác giả: Czeslaw Milosz
  Dịch giả: Tạ Minh Châu
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 60.000 VND
  Số trang: 119
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 03-10-2016
 • Tác giả: Marc Levy
  Dịch giả: JeanBoy
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 108.000 VND
  Số trang: 394
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 11-09-2016
 • Tác giả: Charlotte Bronte
  Dịch giả: Trịnh Y Thư
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 149.000 VND
  Số trang:
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 09-09-2016
 • Tác giả: Hilary Mantel
  Dịch giả: Nguyễn Chí Hoan
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 159.000 VND
  Số trang: 625
  Kích thước: 14 x 24 cm
  Ngày phát hành: 09-09-2016
 • Tác giả: Umberto Eco
  Dịch giả: Võ Hằng Nga
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 159.000 VND
  Số trang: 643
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 09-09-2016
 • Tác giả: Jonathan Tropper
  Dịch giả: L.T.K
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 92.000 VND
  Số trang: 351
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 09-09-2016
 • Tác giả: Alice Ferney
  Dịch giả: Lê Ngọc Mai
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 66.000 VND
  Số trang: 211
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 07-09-2016
 • Tác giả: Annie Ernaux
  Dịch giả: Nguyễn Thị Thúy An
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 50.000 VND
  Số trang: 98
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 01-09-2016
 • Tác giả: Pierre Lemaitre
  Dịch giả: Nguyễn Duy Bình
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 125 VND
  Số trang: 446
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 01-09-2016
 • Tác giả: Shin Kyung-sook
  Dịch giả: Văn Ngọc Minh Quyên
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 59.000 VND
  Số trang: 163
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 29-08-2016
 • Tác giả: Oscar Wilde
  Dịch giả: Nguyễn Thành Châu
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 42.000 VND
  Số trang: 83
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 24-08-2016
 • Tác giả: Hae Min
  Dịch giả: Nguyễn Việt Tú Anh
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 76.000 VND
  Số trang: 254
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 17-08-2016

Trang

Subscribe to Văn học Nước Ngoài