Văn học Nước Ngoài

 • Tác giả: Guillaume Musso
  Dịch giả: Phúc Chí Nhi
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 119.000 VND
  Số trang: 480
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 29-01-2018
 • Tác giả: Linda Lê
  Dịch giả: Bùi Thu Thủy, Hồ Thanh Vân
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 90.000 VND
  Số trang: 292
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 29-01-2018
 • Tác giả: Anthony Horowitz
  Dịch giả: Phạm Hồng Hạnh
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 109.000 VND
  Số trang: 356
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 29-01-2018
 • Tác giả: Toni Morrison
  Dịch giả: Thiên Nga
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 118.000 VND
  Số trang: 448
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 29-01-2018
 • Dịch giả: Quỳnh Hoa
  NXB liên kết: Lao động
  Giá bìa: 92.000 VND
  Số trang: 316
  Kích thước: 14
  Ngày phát hành: 29-01-2018
 • Tác giả: Michel Bussi
  Dịch giả: Bằng Quang
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 125.000 VND
  Số trang:
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 25-01-2018
 • Tác giả: Aung San Suu Kyi
  Dịch giả: Định Nghệ, Hoài An
  NXB liên kết: Tri Thức
  Giá bìa: 92.000 VND
  Số trang: 248
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 25-01-2018
 • Tác giả: Patrick Modiano
  Dịch giả: Cao Việt Dũng
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 65.000 VND
  Số trang: 162
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 22-01-2018
 • Tác giả: E.B.White
  Dịch giả: Thiên Nga
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 68.000 VND
  Số trang: 241
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 19-01-2018
 • Tác giả: Paulo Coelho
  Dịch giả: Thiên Nga
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 75.000 VND
  Số trang: 178
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 19-01-2018
 • Tác giả: Banana Yoshimoto
  Dịch giả: Dương Thị Hoa
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 59.000 VND
  Số trang: 139
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 12-01-2018
 • Tác giả: Sharon M.Draper
  Dịch giả: Lưu Chi
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 82.000 VND
  Số trang: 282
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 23-12-2017
 • Tác giả: Paula Hawkins
  Dịch giả: Huyền Vũ
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 139.000 VND
  Số trang: 516
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 23-12-2017
 • Tác giả: L.S.Hilton
  Dịch giả: Ly Ca
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 109.000 VND
  Số trang: 390
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 19-12-2017
 • Tác giả: Minato Kanae
  Dịch giả: Trần Quỳnh Anh
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 86.000 VND
  Số trang: 245
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 13-12-2017
 • Tác giả: Otsuichi
  Dịch giả: Nguyễn Ngọc
  NXB liên kết: Lao động
  Giá bìa: 75.000 VND
  Số trang: 213
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 12-12-2017

Trang

Subscribe to Văn học Nước Ngoài