Văn học Nước Ngoài

 • Dịch giả: Thiếu Khanh
  NXB liên kết: Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 60.000 VND
  Số trang: 192
  Kích thước: 14 x 20.5
  Ngày phát hành: 06-10-2018
 • Dịch giả: Thiếu Khanh
  NXB liên kết: Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 72.000 VND
  Số trang: 272
  Kích thước: 14 x 20.5
  Ngày phát hành: 05-10-2018
 • Dịch giả: Thiếu Khanh
  NXB liên kết: Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 60.000 VND
  Số trang: 196
  Kích thước: 14 x 20.5
  Ngày phát hành: 05-10-2018
 • Tác giả: Tani Mizue
  Dịch giả: Đỗ Phan Thu Hà
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 109.000 VND
  Số trang: 296
  Kích thước: 14 x 20.5
  Ngày phát hành: 04-10-2018
 • Tác giả: Tani Mizue
  Dịch giả: Đỗ Phan Thu Hà
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 109.000 VND
  Số trang: 304
  Kích thước: 14 x 20.5
  Ngày phát hành: 04-10-2018
 • Tác giả: Alphonse Daudet
  Dịch giả: Đỗ Long Vân
  NXB liên kết: Văn Học
  Giá bìa: 66.000 VND
  Số trang: 172
  Kích thước: 14 x 20.5
  Ngày phát hành: 04-10-2018
 • Dịch giả: Nghiêm Quỳnh Trang
  NXB liên kết: Lao Động
  Giá bìa: 149.000 VND
  Số trang: 472
  Kích thước: 14 x 20.5
  Ngày phát hành: 04-10-2018
 • Tác giả: Marie-Aude Murail
  Dịch giả: Đặng Thị Dưỡng
  NXB liên kết: Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 86.000 VND
  Số trang: 268
  Kích thước: 14 x 20.5
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Natsukawa Sosuke
  Dịch giả: Quỳnh Quỳnh
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 88.000 VND
  Số trang: 252
  Kích thước: 14 x 20.5
  Ngày phát hành: 25-09-2018
 • Dịch giả: Thạch Chương
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 86.000 VND
  Số trang: 232
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 19-09-2018
 • Tác giả: Haruki Murakami
  Dịch giả: Nguyễn Hồng Anh
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 75.000 VND
  Số trang: 192
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 24-08-2018
 • Tác giả: Takuji Ichikawa
  Dịch giả: Dương Thị Hoa - Khương Quỳnh Anh
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 90.000 VND
  Số trang: 268
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 24-08-2018
 • Tác giả: Nicholas Sparks
  Dịch giả: L.T.K
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 165.000 VND
  Số trang: 628
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 23-08-2018
 • Tác giả: Pierce Brown
  Dịch giả: Trần Nguyên
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 188.000 VND
  Số trang: 640
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 23-08-2018
 • Tác giả: Hae Min
  Dịch giả: Nguyễn Việt Tú Anh
  NXB liên kết: Thế Giới
  Giá bìa: 139.000 VND
  Số trang: 300
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 23-08-2018
 • Tác giả: Jane Austen
  Dịch giả: Lan Young
  NXB liên kết: Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 129.000 VND
  Số trang: 412
  Kích thước: 15 x 24
  Ngày phát hành: 15-08-2018

Trang

Subscribe to Văn học Nước Ngoài