Văn học Nước Ngoài

 • Tác giả: Jay Asher
  Dịch giả: Tuấn Phúc
  NXB liên kết: NXB Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 100.000 VND
  Số trang: 312
  Kích thước: 14 x 20.5
  Ngày phát hành: 09-07-2018
 • Tác giả: Pierce Brown
  Dịch giả: Trần Nguyên
  NXB liên kết: NXB Hà Nội
  Giá bìa: 168.000 VND
  Số trang: 556
  Kích thước: 14 x 24
  Ngày phát hành: 04-07-2018
 • Tác giả: Ian Rankin
  Dịch giả: Trinh Xuân Thắng
  NXB liên kết: NXB Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 169.000 VND
  Số trang: 594
  Kích thước: 15 x 24
  Ngày phát hành: 04-07-2018
 • Tác giả: Noah Gordon
  Dịch giả: Lê Chu Cầu
  NXB liên kết: NXB Văn học
  Giá bìa: 228.000 VND
  Số trang: 648
  Kích thước: 17 x 25 cm
  Ngày phát hành: 04-07-2018
 • Tác giả: Ann Brashares
  Dịch giả: Trần Lam Giang - Thanh Mai
  NXB liên kết: Lao Động
  Giá bìa: 99.000 VND
  Số trang: 296
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 03-07-2018
 • Tác giả: Yong Kim
  Dịch giả: Văn Ngọc Minh Quyên
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 90.000 VND
  Số trang: 280
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 03-07-2018
 • Dịch giả: Phương Anh
  NXB liên kết: NXB Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 120.000 VND
  Số trang: 376
  Kích thước: 15 x 24
  Ngày phát hành: 25-06-2018
 • Tác giả: Lee Geum Yi
  Dịch giả: Hà Linh
  NXB liên kết: Lao Động
  Giá bìa: 92.000 VND
  Số trang: 276
  Kích thước: 14 x 20.5
  Ngày phát hành: 25-06-2018
 • Tác giả: Romain Gary
  Dịch giả: Nguyên Ngọc
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 97.000 VND
  Số trang: 340
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 21-06-2018
 • Tác giả: Thomas Keneally
  Dịch giả: Nham Hoa
  NXB liên kết: NXB Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 149.000 VND
  Số trang: 480
  Kích thước: 15 x 24
  Ngày phát hành: 14-06-2018
 • Tác giả: André Maurois
  Dịch giả: Mặc Đỗ
  NXB liên kết: NXB Văn học
  Giá bìa: 79.000 VND
  Số trang: 312
  Kích thước: 14 x 20.5
  Ngày phát hành: 13-06-2018
 • Tác giả: Voltaire
  Dịch giả: Lê Tư Lành
  NXB liên kết: NXB Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 80.000 VND
  Số trang: 299
  Kích thước: 14 x 20.5
  Ngày phát hành: 13-06-2018
 • Tác giả: Guy De Maupassant
  Dịch giả: Lê Hồng Sâm
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 68.000 VND
  Số trang: 236
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 17-05-2018
 • Tác giả: Laura Kinsale
  Dịch giả: Hoàng Cương
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 135.000 VND
  Số trang: 488
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 17-05-2018
 • Dịch giả: Nguyễn Thị Tươi
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 108.000 VND
  Số trang: 404
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 14-05-2018
 • Tác giả: Georges Simenon
  Dịch giả: Hồng Vũ
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 75.000 VND
  Số trang: 216
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 14-05-2018

Trang

Subscribe to Văn học Nước Ngoài