Văn học Nước Ngoài

 • Tác giả: Nakamura Fuminori
  Dịch giả: Nguyễn Thị Ái Tiên
  NXB liên kết: Lao Động
  Giá bìa: 65.000 VND
  Số trang: 156
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 29-03-2017
 • Tác giả: Gaston Leroux
  Dịch giả: Bùi Thu Thủy
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 99.000 VND
  Số trang: 364
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 28-03-2017
 • Tác giả: Brock Clarke
  Dịch giả: ACE LE
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 100.000 VND
  Số trang: 420
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 23-03-2017
 • Tác giả: Gilles Legardinier
  Dịch giả: Nguyễn Thị Tươi
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 110.000 VND
  Số trang: 476
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 17-03-2017
 • Tác giả: Cửu Bả Đao
  Dịch giả: Nguyễn Xuân Nhật
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 86.000 VND
  Số trang: 320
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 14-03-2017
 • Tác giả: David Foenkinos
  Dịch giả: Thu Giang
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 65.000 VND
  Số trang: 196
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 14-03-2017
 • Dịch giả: Giáp Văn Chung
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 100.000 VND
  Số trang: 393
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 17-02-2017
 • Tác giả: Bram Stoker
  Dịch giả: Nguyễn Tuyên
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 125.000 VND
  Số trang: 512
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 24-01-2017
 • Tác giả: Guillaume Musso
  Dịch giả: Nguyễn Thị Tươi
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 100.000 VND
  Số trang: 420
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 24-01-2017
 • Tác giả: Pierre Lemaitre
  Dịch giả: Phúc Chi Nhi
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 79.000 VND
  Số trang: 252
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 24-01-2017
 • Tác giả: Trịnh Lịch Nhi
  Dịch giả: Nguyễn Tú Uyên
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 59.000 VND
  Số trang: 98
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 19-01-2017
 • Tác giả: Jo Nesbo
  Dịch giả: Thiên Nga
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 123.000 VND
  Số trang: 460
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 14-01-2017
 • Tác giả: Jane Austen
  Dịch giả: Lâm Quỳnh Anh - Thiên Nga
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 95.000 VND
  Số trang: 352
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 14-01-2017
 • Tác giả: Higashigawa Tokuya
  Dịch giả: Trương Thùy Lan
  NXB liên kết: Lao Động
  Giá bìa: 80.000 VND
  Số trang: 308
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 12-01-2017
 • Dịch giả: Nhật Minh - Ngọc Diệp - Minh Hiếu
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 120.000 VND
  Số trang: 489
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 11-01-2017
 • Tác giả:
  Dịch giả: Như Ý
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 65.000 VND
  Số trang: 237
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 29-12-1991

Trang

Subscribe to Văn học Nước Ngoài