Văn học Nước Ngoài

 • Tác giả: Douglas Kennedy
  Dịch giả: Nguyễn Bích Lan
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 130.000 VND
  Số trang: 484
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 13-05-2017
 • Tác giả: Higashino Keigo
  Dịch giả: Uyên Thiểm - Trương Thùy Lan
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 108.000 VND
  Số trang: 468
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 30-04-2017
 • Tác giả: Bernhard Schlink
  Dịch giả: Lê Quang
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 68.000 VND
  Số trang: 183
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 11-05-2017
 • Tác giả: Umberto Eco
  Dịch giả: Lê Thúy Hiền
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 65.000 VND
  Số trang: 204
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 08-05-2017
 • Tác giả: Samuel Bjork
  Dịch giả: Nguyễn Thanh Châu
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 125.000 VND
  Số trang: 444
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 24-04-2017
 • Dịch giả: Thụ Nho
  NXB liên kết: Thế Giới
  Giá bìa: 52.000 VND
  Số trang: 44
  Kích thước: 20.5 x 23.5
  Ngày phát hành: 07-04-2017
 • Tác giả: Yagisawa Satoshi
  Dịch giả: Trần Quỳnh Anh
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 60.000 VND
  Số trang: 118
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 10-04-2017
 • Tác giả: Kazuo Ishiguro
  Dịch giả: Lan Young
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 105.000 VND
  Số trang: 460
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 08-04-2017
 • Tác giả: Anne Roumanoff
  Dịch giả: Ngô Linh Chi - Nguyễn Thị Tươi
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 66.000 VND
  Số trang: 172
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 07-04-2017
 • Tác giả: Higashino Keigo
  Dịch giả: H.M
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 99.000 VND
  Số trang: 404
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 06-04-2017
 • Dịch giả: Nguyễn Bích Ngô
  NXB liên kết: Hồng Đức
  Giá bìa: 50.000 VND
  Số trang: 210
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 06-04-2017
 • Tác giả: Elizabeth Gilbert
  Dịch giả: Trần Trương Phúc Hạnh
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 95.000 VND
  Số trang: 300
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 06-04-2017
 • Tác giả: Martin Amis
  Dịch giả: Miel G
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 136.000 VND
  Số trang: 496
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 05-04-2017
 • Tác giả: John Updike
  Dịch giả: Huỳnh Kim Oanh & Phạm Viêm Phương
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 99.000 VND
  Số trang: 408
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 05-04-2017
 • Tác giả: Macchiato
  Dịch giả: Nguyễn Tú Uyên
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 90.000 VND
  Số trang: 348
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 03-04-2017
 • Tác giả: Jandy Nelson
  Dịch giả: Vũ Thu Hương
  NXB liên kết: Lao Động
  Giá bìa: 110.000 VND
  Số trang: 476
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 03-04-2017

Trang

Subscribe to Văn học Nước Ngoài