Văn học Nước Ngoài

 • Tác giả: Jeong You- Jeong
  Dịch giả: Kim Ngân
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 154.000 VND
  Số trang: 488
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 23-04-2018
 • Dịch giả: Mai Khanh
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 89.000 VND
  Số trang: 292
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 19-04-2018
 • Tác giả: Patrick Süskind
  Dịch giả: Lê Chu Cầu
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 65.000 VND
  Số trang: 108
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 18-04-2018
 • Tác giả: Châu Văn Văn
  Dịch giả: Tố Hinh
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 132.000 VND
  Số trang: 432
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 18-04-2018
 • Dịch giả: Đào Anh Thu
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 100.000 VND
  Số trang: 340
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 16-04-2018
 • Tác giả: Milan Kundera
  Dịch giả: Trịnh Y Thư
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 129.000 VND
  Số trang: 480
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 27-03-2018
 • Tác giả: Higashino Keigo
  Dịch giả: Bảo Ngọc
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 152.000 VND
  Số trang: 584
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 19-03-2018
 • Tác giả: Lev Tolstoy
  Dịch giả: Dương Tường, Nhị Ca
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 145.000 VND
  Số trang: 524
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 08-03-2018
 • Tác giả: Lev Tolstoy
  Dịch giả: Dương Tường, Nhị Ca
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 155.000 VND
  Số trang: 628
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 08-03-2018
 • Tác giả: Erin Hunter
  Dịch giả: Nguyễn Minh Thư
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 90.000 VND
  Số trang: 376
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 27-02-2018
 • Tác giả: Honoré De Balzac
  Dịch giả: Mặc Đỗ
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 120.000 VND
  Số trang: 400
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 27-02-2018
 • Tác giả: Paolo Maurensig
  Dịch giả: Lê Đình Chi
  NXB liên kết: Lao động
  Giá bìa: 69.000 VND
  Số trang: 208
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 07-02-2018
 • Tác giả: Alphonse Daudet
  Dịch giả: Đỗ Thị Minh Nguyệt
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 92.000 VND
  Số trang: 344
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 07-02-2018
 • Tác giả: Gárdos Péter
  Dịch giả: Giáp Văn Chung
  NXB liên kết: Lao động
  Giá bìa: 89.000 VND
  Số trang: 296
  Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 27-01-2018
 • Tác giả: Sumino Yoru
  Dịch giả: Phong Tập
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 96.000 VND
  Số trang: 344
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 27-01-2018
 • Tác giả: Joseph Heller
  Dịch giả: Lạc Khánh Nguyên
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 162.000 VND
  Số trang: 576
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 27-01-2018

Trang

Subscribe to Văn học Nước Ngoài