Tuổi teen

 • Tác giả: David Nicholls
  Dịch giả: Phan Hà
  NXB liên kết: Thời Đại
  Giá bìa: 98.000 VND
  Số trang: 488
  Kích thước: 14 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Dịch giả: May - Hoàng Quyên
  NXB liên kết: Thời Đại
  Giá bìa: 75.000 VND
  Số trang: 320
  Kích thước: 14 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Suzanne Collins
  Dịch giả: Tất An
  NXB liên kết: Văn Học
  Giá bìa: 90.000 VND
  Số trang: 400
  Kích thước: 14 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Suzanne Collins
  Dịch giả: Phương Huyên - Nhiệt Xích
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 86.000 VND
  Số trang: 408
  Kích thước: 14 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: John Grisham
  Dịch giả: Nguyễn Huy
  NXB liên kết: Hội nhà văn
  Giá bìa: 58.000 VND
  Số trang: 294
  Kích thước: 13 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Hélène Montarde
  Dịch giả: Hoàng Nhụy
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 30.000 VND
  Số trang: 142
  Kích thước: 13 x 19 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Louise Rennison
  Dịch giả: Phương Huyên
  NXB liên kết: Hội nhà văn
  Giá bìa: 42.000 VND
  Số trang: 213
  Kích thước: 13 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Lisi Harrison
  Dịch giả: Thanh Tú
  NXB liên kết: Hội nhà văn
  Giá bìa: 65.000 VND
  Số trang: 346
  Kích thước: 13 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Lisi Harrison
  Dịch giả: Lưu Thùy Hương
  NXB liên kết: Hội nhà văn
  Giá bìa: 54.000 VND
  Số trang: 266
  Kích thước: 13 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Lisi Harrison
  Dịch giả: Kiều Như
  NXB liên kết: Văn hóa - Văn nghệ TPHCM
  Giá bìa: 64.000 VND
  Số trang: 352
  Kích thước: 13 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Marie-Aude Murail
  Dịch giả: Huy Minh
  NXB liên kết: Văn hóa - Văn nghệ TPHCM
  Giá bìa: 28.000 VND
  Số trang: 152
  Kích thước: 12 x 20 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: S.E. Hinton
  Dịch giả: Thiên Nga
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 48.000 VND
  Số trang: 264
  Kích thước: 13 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Enid Blyton
  Dịch giả: May
  NXB liên kết: Hội nhà văn
  Giá bìa: 42.000 VND
  Số trang: 244
  Kích thước: 12 x 20 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Kazumi Yumoto
  Dịch giả: Nguyễn Thanh Hà
  NXB liên kết: Hội nhà văn
  Giá bìa: 41.000 VND
  Số trang: 232
  Kích thước: 13 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Susan Cooper
  Dịch giả: Lê Minh Đức
  NXB liên kết: Hội nhà văn
  Giá bìa: 54.000 VND
  Số trang: 300
  Kích thước: 13 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Gary Paulsen
  Dịch giả: Tố Nga
  NXB liên kết: Hội nhà văn
  Giá bìa: 43.000 VND
  Số trang: 264
  Kích thước: 12 x 20 cm
  Ngày phát hành:

Trang

Subscribe to Tuổi teen