Truyện ngắn

 • Tác giả: Bùi Hiển
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 48.000 VND
  Số trang: 140
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 05-04-2017
 • Tác giả: Vũ Bằng
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 60.000 VND
  Số trang: 247
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 06-12-2016
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 69.000 VND
  Số trang: 232
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 07-10-2016
 • Tác giả: Ngọc Bảo An
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 55.000 VND
  Số trang: 126
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 13-07-2016
 • Tác giả: Nguyễn Tuân
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 40.000 VND
  Số trang: 126
  Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 23-01-2016
 • Tác giả: Tchya
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 58.000 VND
  Số trang: 215
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 06-10-2015
 • Tác giả: Thạch Lam
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 42.000 VND
  Số trang: 172
  Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 24-06-2015
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 48.000 VND
  Số trang: 155
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 26-05-2015
 • Tác giả: Nam Cao
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 44.000 VND
  Số trang: 140
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 29-01-2015
 • Tác giả: Nguyên Hồng
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 65.000 VND
  Số trang: 405
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 24-01-2015
 • Tác giả: Vũ Bằng
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 86.000 VND
  Số trang: 420
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 25-01-2015
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Lao động
  Giá bìa: 95.000 VND
  Số trang: 390
  Kích thước: 13 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 17-11-2014
 • Tác giả: Tạ Duy Anh
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 86.000 VND
  Số trang: 380
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 05-11-2014
 • Tác giả: Nguyễn Tuân
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 49.000 VND
  Số trang: 180
  Kích thước: 114 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 06-11-2014
 • Tác giả: Lê Minh Hà
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Lao động
  Giá bìa: 68.000 VND
  Số trang: 286
  Kích thước: 13 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 27-09-2014
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 98.000 VND
  Số trang: 485
  Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 29-09-2014

Trang

Subscribe to Truyện ngắn