Trinh thám / Kinh dị

 • Tác giả: Samuel Bjork
  Dịch giả: Hoàng Nam
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 134.000 VND
  Số trang: 400
  Kích thước: 15 x 24
  Ngày phát hành: 24-11-2018
 • Tác giả: Mo Hayder
  Dịch giả: Quỳnh Lê
  NXB liên kết: Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 139.000 VND
  Số trang: 396
  Kích thước: 15 x 24
  Ngày phát hành: 06-10-2018
 • Dịch giả: Thiếu Khanh
  NXB liên kết: Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 75.000 VND
  Số trang: 284
  Kích thước: 14 x 20.5
  Ngày phát hành: 05-10-2018
 • Dịch giả: Thiếu Khanh
  NXB liên kết: Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 60.000 VND
  Số trang: 192
  Kích thước: 14 x 20.5
  Ngày phát hành: 06-10-2018
 • Dịch giả: Thiếu Khanh
  NXB liên kết: Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 72.000 VND
  Số trang: 272
  Kích thước: 14 x 20.5
  Ngày phát hành: 05-10-2018
 • Dịch giả: Thiếu Khanh
  NXB liên kết: Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 60.000 VND
  Số trang: 196
  Kích thước: 14 x 20.5
  Ngày phát hành: 05-10-2018
 • Dịch giả: Nguyễn Tú Uyên
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 115.000 VND
  Số trang: 384
  Kích thước: 14 x 20.5
  Ngày phát hành: 07-08-2018
 • Tác giả: Higashino Keigo
  Dịch giả: Vương Hải Yến
  NXB liên kết: Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 139.000 VND
  Số trang: 368
  Kích thước: 15 x 24
  Ngày phát hành: 31-07-2018
 • Tác giả: Ian Rankin
  Dịch giả: Trinh Xuân Thắng
  NXB liên kết: NXB Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 169.000 VND
  Số trang: 594
  Kích thước: 15 x 24
  Ngày phát hành: 04-07-2018
 • Dịch giả: Phương Anh
  NXB liên kết: NXB Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 120.000 VND
  Số trang: 376
  Kích thước: 15 x 24
  Ngày phát hành: 25-06-2018
 • Tác giả: Higashino Keigo
  Dịch giả: Bảo Ngọc
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 152.000 VND
  Số trang: 584
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 19-03-2018
 • Tác giả: Anthony Horowitz
  Dịch giả: Phạm Hồng Hạnh
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 109.000 VND
  Số trang: 356
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 29-01-2018
 • Tác giả: Paula Hawkins
  Dịch giả: Huyền Vũ
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 139.000 VND
  Số trang: 516
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 23-12-2017
 • Tác giả: Minato Kanae
  Dịch giả: Trần Quỳnh Anh
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 86.000 VND
  Số trang: 245
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 13-12-2017
 • Tác giả: Otsuichi
  Dịch giả: Nguyễn Ngọc
  NXB liên kết: Lao động
  Giá bìa: 75.000 VND
  Số trang: 213
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 12-12-2017
 • Dịch giả: Ngô Thế Vinh
  NXB liên kết: Lao động
  Giá bìa: 180.000 VND
  Số trang: 670
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 08-12-2017

Trang

Subscribe to Trinh thám / Kinh dị