Trinh thám / Kinh dị

 • Tác giả: Anne Roumanoff
  Dịch giả: Ngô Linh Chi - Nguyễn Thị Tươi
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 66.000 VND
  Số trang: 172
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 07-04-2017
 • Tác giả: Higashino Keigo
  Dịch giả: H.M
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 99.000 VND
  Số trang: 404
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 06-04-2017
 • Tác giả: John Updike
  Dịch giả: Huỳnh Kim Oanh & Phạm Viêm Phương
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 99.000 VND
  Số trang: 408
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 05-04-2017
 • Tác giả: Nakamura Fuminori
  Dịch giả: Nguyễn Thị Ái Tiên
  NXB liên kết: Lao Động
  Giá bìa: 65.000 VND
  Số trang: 156
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 29-03-2017
 • Tác giả: Bram Stoker
  Dịch giả: Nguyễn Tuyên
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 125.000 VND
  Số trang: 512
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 24-01-2017
 • Tác giả: Higashigawa Tokuya
  Dịch giả: Trương Thùy Lan
  NXB liên kết: Lao Động
  Giá bìa: 80.000 VND
  Số trang: 308
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 12-01-2017
 • Dịch giả: Nhật Minh - Ngọc Diệp - Minh Hiếu
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 120.000 VND
  Số trang: 489
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 11-01-2017
 • Tác giả: Diêm Chí Dương
  Dịch giả: Trịnh Thanh Hà
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 95.000 VND
  Số trang: 320
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 23-11-2016
 • Tác giả: Stephen King
  Dịch giả: Đỗ Tuấn Anh
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 129.000 VND
  Số trang: 494
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 31-10-2016
 • Tác giả: Ivan Manook
  Dịch giả: Lê Đình Chi
  NXB liên kết: Lao Động
  Giá bìa: 135.000 VND
  Số trang: 534
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 21-10-2016
 • Tác giả: Châu Văn Văn
  Dịch giả: Tố Hinh
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 125.000 VND
  Số trang: 563
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 08-10-2016
 • Tác giả: Cornelia Funke
  Dịch giả: Lê Kiều Oanh
  NXB liên kết:
  Giá bìa: 79.000 VND
  Số trang: 275
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 30-06-2016
 • Tác giả: Carlos Fuentes
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 45.000 VND
  Số trang: 94
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 22-06-2016
 • Dịch giả: Nguyễn Tú Uyên
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 98.000 VND
  Số trang: 409
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 09-06-2016
 • Tác giả: Châu Văn Văn
  Dịch giả: Tố Hinh
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 110.000 VND
  Số trang: 502
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 14-05-2016
 • Tác giả: Kerstin Gier
  Dịch giả: Hồ Kiều Lam
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 100.000 VND
  Số trang:
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 24-03-2016

Trang

Subscribe to Trinh thám / Kinh dị