Trinh thám / Kinh dị

 • Tác giả: Maxime Chattam
  Dịch giả: Doãn Hoàng Lan
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 109.000 VND
  Số trang: 372
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 23-09-2017
 • Tác giả: Otsuichi
  Dịch giả: H.M
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 99.000 VND
  Số trang: 357
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 25-08-2017
 • Tác giả: Maxime Chattam
  Dịch giả: Trương Quỳnh Hoa
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 125.000 VND
  Số trang: 446
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 19-08-2017
 • Tác giả:
  Dịch giả: Như Ý
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 75.000 VND
  Số trang: 264
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 13-07-2017
 • Tác giả: Higashino Keigo
  Dịch giả: Uyên Thiểm - Trương Thùy Lan
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 108.000 VND
  Số trang: 468
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 30-04-2017
 • Tác giả: Samuel Bjork
  Dịch giả: Nguyễn Thanh Châu
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 125.000 VND
  Số trang: 444
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 24-04-2017
 • Tác giả: Anne Roumanoff
  Dịch giả: Ngô Linh Chi - Nguyễn Thị Tươi
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 66.000 VND
  Số trang: 172
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 07-04-2017
 • Tác giả: Higashino Keigo
  Dịch giả: H.M
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 99.000 VND
  Số trang: 404
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 06-04-2017
 • Tác giả: John Updike
  Dịch giả: Huỳnh Kim Oanh & Phạm Viêm Phương
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 99.000 VND
  Số trang: 408
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 05-04-2017
 • Tác giả: Nakamura Fuminori
  Dịch giả: Nguyễn Thị Ái Tiên
  NXB liên kết: Lao Động
  Giá bìa: 65.000 VND
  Số trang: 156
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 29-03-2017
 • Tác giả: Bram Stoker
  Dịch giả: Nguyễn Tuyên
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 125.000 VND
  Số trang: 512
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 24-01-2017
 • Tác giả: Higashigawa Tokuya
  Dịch giả: Trương Thùy Lan
  NXB liên kết: Lao Động
  Giá bìa: 80.000 VND
  Số trang: 308
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 12-01-2017
 • Dịch giả: Nhật Minh - Ngọc Diệp - Minh Hiếu
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 120.000 VND
  Số trang: 489
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 11-01-2017
 • Tác giả: Diêm Chí Dương
  Dịch giả: Trịnh Thanh Hà
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 95.000 VND
  Số trang: 320
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 23-11-2016
 • Tác giả: Stephen King
  Dịch giả: Đỗ Tuấn Anh
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 129.000 VND
  Số trang: 494
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 31-10-2016
 • Tác giả: Ivan Manook
  Dịch giả: Lê Đình Chi
  NXB liên kết: Lao Động
  Giá bìa: 135.000 VND
  Số trang: 534
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 21-10-2016

Trang

Subscribe to Trinh thám / Kinh dị