Trinh thám / Kinh dị

 • Tác giả: Higashino Keigo
  Dịch giả: Bảo Ngọc
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 152.000 VND
  Số trang: 584
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 19-03-2018
 • Tác giả: Anthony Horowitz
  Dịch giả: Phạm Hồng Hạnh
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 109.000 VND
  Số trang: 356
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 29-01-2018
 • Tác giả: Paula Hawkins
  Dịch giả: Huyền Vũ
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 139.000 VND
  Số trang: 516
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 23-12-2017
 • Tác giả: Minato Kanae
  Dịch giả: Trần Quỳnh Anh
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 86.000 VND
  Số trang: 245
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 13-12-2017
 • Tác giả: Otsuichi
  Dịch giả: Nguyễn Ngọc
  NXB liên kết: Lao động
  Giá bìa: 75.000 VND
  Số trang: 213
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 12-12-2017
 • Dịch giả: Ngô Thế Vinh
  NXB liên kết: Lao động
  Giá bìa: 180.000 VND
  Số trang: 670
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 08-12-2017
 • Tác giả: Maxime Chattam
  Dịch giả: Doãn Hoàng Lan
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 109.000 VND
  Số trang: 372
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 23-09-2017
 • Tác giả: Otsuichi
  Dịch giả: H.M
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 99.000 VND
  Số trang: 357
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 25-08-2017
 • Tác giả: Maxime Chattam
  Dịch giả: Trương Quỳnh Hoa
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 125.000 VND
  Số trang: 446
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 19-08-2017
 • Tác giả:
  Dịch giả: Như Ý
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 75.000 VND
  Số trang: 264
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 13-07-2017
 • Tác giả: Higashino Keigo
  Dịch giả: Uyên Thiểm - Trương Thùy Lan
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 108.000 VND
  Số trang: 468
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 30-04-2017
 • Tác giả: Samuel Bjork
  Dịch giả: Nguyễn Thanh Châu
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 125.000 VND
  Số trang: 444
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 24-04-2017
 • Tác giả: Anne Roumanoff
  Dịch giả: Ngô Linh Chi - Nguyễn Thị Tươi
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 66.000 VND
  Số trang: 172
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 07-04-2017
 • Tác giả: Higashino Keigo
  Dịch giả: H.M
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 99.000 VND
  Số trang: 404
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 06-04-2017
 • Tác giả: John Updike
  Dịch giả: Huỳnh Kim Oanh & Phạm Viêm Phương
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 99.000 VND
  Số trang: 408
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 05-04-2017
 • Tác giả: Nakamura Fuminori
  Dịch giả: Nguyễn Thị Ái Tiên
  NXB liên kết: Lao Động
  Giá bìa: 65.000 VND
  Số trang: 156
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 29-03-2017

Trang

Subscribe to Trinh thám / Kinh dị