Thời sự - Chính trị

 • Tác giả: Donald J.Trump
  Dịch giả: Đỗ Trí Vương
  NXB liên kết: Thế Giới
  Giá bìa: 75.000 VND
  Số trang: 232
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 09-06-2016
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Tri Thức
  Giá bìa: 60.000 VND
  Số trang: 215
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 25-04-2016
 • Tác giả: Jacques Dournes
  Dịch giả: Nguyên Ngọc
  NXB liên kết: Thế giới
  Giá bìa: 65.000 VND
  Số trang: 106
  Kích thước: 20.5 x 28.5 cm
  Ngày phát hành: 14-01-2016
 • Tác giả: Susan L. Shirk
  Dịch giả: Vũ Tú Mạnh & Trần Hà Trang
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 120.000 VND
  Số trang: 480
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 14-04-2015
 • Dịch giả: Thiên Nga
  NXB liên kết: Lao động
  Giá bìa: 120.000 VND
  Số trang: 572
  Kích thước: 15 x 24cm
  Ngày phát hành: 20-06-2014
 • Dịch giả: Lê Chu Cầu
  NXB liên kết: Thế Giới
  Giá bìa: 130.000 VND
  Số trang: 404
  Kích thước: 15 x 24cm
  Ngày phát hành: 11-03-2014
 • Tác giả: Elizabeth Gilbert
  Dịch giả: Lê Nguyễn Lê
  NXB liên kết: Thông Tấn
  Giá bìa: 90.000 VND
  Số trang: 380
  Kích thước: 14 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: David Riesman
  Dịch giả: Thiên Nga
  NXB liên kết: Tri Thức
  Giá bìa: 128.000 VND
  Số trang: 516
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Nick Davies
  Dịch giả: Nguyễn Thị Hiền Thảo
  NXB liên kết: Dân Trí
  Giá bìa: 100.000 VND
  Số trang: 482
  Kích thước: 16 x 24 cm
  Ngày phát hành:

Trang

Subscribe to Thời sự - Chính trị