Thơ / Kịch

 • Tác giả: Phan Vũ
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 70.000 VND
  Số trang: 172
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 02-05-2018
 • Tác giả: Dương Tường
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 108.000 VND
  Số trang: 234
  Kích thước: 17 x 24 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Lu
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 65.000 VND
  Số trang: 168
  Kích thước: 15 x 20 cm
  Ngày phát hành: 01-04-2017
 • Tác giả: Thái Thuận Minh
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 68.000 VND
  Số trang: 132
  Kích thước: 20 x 18 cm
  Ngày phát hành: 20-04-2016
 • Tác giả: Nguyễn Bính
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 49.000 VND
  Số trang: 65
  Kích thước: 18 x 22.5 cm
  Ngày phát hành: 13-04-2016
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 59.000 VND
  Số trang: 93
  Kích thước: 18 x 22.5 cm
  Ngày phát hành: 13-04-2016
 • Tác giả: Nhã Thuyên
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 52.000 VND
  Số trang: 100
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 29-12-2015
 • Tác giả: Nguyễn Du
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Thế giới
  Giá bìa: 50.000 VND
  Số trang: 235
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 19-11-2015
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 70.000 VND
  Số trang: 260
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 02-04-2015
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 42.000 VND
  Số trang: 45
  Kích thước: 18 x 22.5 cm
  Ngày phát hành: 29-01-2015
 • Tác giả: Bích Khê
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 58.000 VND
  Số trang: 95
  Kích thước: 18 x 22.5 cm
  Ngày phát hành: 24-01-2015
 • Tác giả: Nguyễn Bính
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 46.000 VND
  Số trang: 55
  Kích thước: 18 x 22.5 cm
  Ngày phát hành: 29-01-2015
 • Tác giả: Lu
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Lao động
  Giá bìa: 60.000 VND
  Số trang: 131
  Kích thước: 15 x 16 cm
  Ngày phát hành: 24-01-2015
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 82.000 VND
  Số trang: 204
  Kích thước: 15 x 23 cm
  Ngày phát hành: 05-01-2015
 • Tác giả: Hồ Dzếnh
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 42.000 VND
  Số trang: 54
  Kích thước: 18 x 22.5 cm
  Ngày phát hành: 03-12-2014
 • Tác giả: Đinh Hùng
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 48.000 VND
  Số trang: 66
  Kích thước: 18 x 22.5 cm
  Ngày phát hành: 03-12-2014

Trang

Subscribe to Thơ / Kịch