Thiếu nhi

 • Tác giả: Băng Ba
  Dịch giả: Hoàng Thu Hằng
  NXB liên kết: Mỹ thuật
  Giá bìa: 15.000 VND
  Số trang: 32
  Kích thước: 18 x 19 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Băng Ba
  Dịch giả: Hoàng Thu Hằng
  NXB liên kết: Mỹ thuật
  Giá bìa: 15.000 VND
  Số trang: 32
  Kích thước: 18 x 19 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Băng Ba
  Dịch giả: Hoàng Thu Hằng
  NXB liên kết: Mỹ thuật
  Giá bìa: 15.000 VND
  Số trang: 32
  Kích thước: 18 x 19 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Băng Ba
  Dịch giả: Hoàng Thu Hằng
  NXB liên kết: Mỹ thuật
  Giá bìa: 15.000 VND
  Số trang: 32
  Kích thước: 18 x 19 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Băng Ba
  Dịch giả: Hoàng Thu Hằng
  NXB liên kết: Mỹ thuật
  Giá bìa: 15.000 VND
  Số trang: 32
  Kích thước: 18 x 19 cm
  Ngày phát hành:
 • Dịch giả: Đào Ngọc Lam
  NXB liên kết: Mỹ thuật
  Giá bìa: 36.000 VND
  Số trang: 204
  Kích thước: 13 x 19 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Lisi Harrison
  Dịch giả: An Chi - Thiên Hoàng
  NXB liên kết: Văn hóa Sài Gòn
  Giá bìa: 55.000 VND
  Số trang: 328
  Kích thước: 13 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Susan Cooper
  Dịch giả: Lê Minh Đức
  NXB liên kết: Hội nhà văn
  Giá bìa: 40.000 VND
  Số trang: 228
  Kích thước: 13 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Marie-Aude Murail
  Dịch giả: Trần Anh Thư
  NXB liên kết: Hội nhà văn
  Giá bìa: 46.000 VND
  Số trang: 254
  Kích thước: 13 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Dịch giả: Huy Minh
  NXB liên kết: Mỹ thuật
  Giá bìa: 32.000 VND
  Số trang: 42
  Kích thước: 16 x 24 cm
  Ngày phát hành:
 • Dịch giả: Huy Minh
  NXB liên kết: Mỹ thuật
  Giá bìa: 32.000 VND
  Số trang: 40
  Kích thước: 16 x 24 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Eduard Uspenski
  Dịch giả: Nguyễn Thị Kim Hiền - Kiều Vân
  NXB liên kết: Hội nhà văn
  Giá bìa: 82.000 VND
  Số trang: 205
  Kích thước: 15,5 x 24 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Risa Wataya
  Dịch giả: Nguyễn Thanh Vân
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 28.000 VND
  Số trang: 148
  Kích thước: 12 x 20 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Jim Benton
  Dịch giả: Nguyễn Liên Hương - Phong Linh
  NXB liên kết: Hội nhà văn
  Giá bìa: 64.000 VND
  Số trang: 398
  Kích thước: 14 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Kate DiCamillo
  Dịch giả: Huyền Chip
  NXB liên kết: Hội nhà văn
  Giá bìa: 30.000 VND
  Số trang: 176
  Kích thước: 14 x 19 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Kate DiCamillo
  Dịch giả: Phương Huyên
  NXB liên kết: Mỹ thuật
  Giá bìa: 45.000 VND
  Số trang: 212
  Kích thước: 16,5 x 19 cm
  Ngày phát hành:

Trang

Subscribe to Thiếu nhi