Lãng mạn

 • Tác giả: Takuji Ichikawa
  Dịch giả: Dương Thị Hoa - Khương Quỳnh Anh
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 90.000 VND
  Số trang: 268
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 24-08-2018
 • Tác giả: Nicholas Sparks
  Dịch giả: L.T.K
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 165.000 VND
  Số trang: 628
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 23-08-2018
 • Tác giả: Yong Kim
  Dịch giả: Văn Ngọc Minh Quyên
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 90.000 VND
  Số trang: 280
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 03-07-2018
 • Tác giả: Laura Kinsale
  Dịch giả: Hoàng Cương
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 135.000 VND
  Số trang: 488
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 17-05-2018
 • Tác giả: Sumino Yoru
  Dịch giả: Phong Tập
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 96.000 VND
  Số trang: 344
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 27-01-2018
 • Tác giả: Tshji Hitonari
  Dịch giả: Phạm Bích
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 79.000 VND
  Số trang: 251
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 17-11-2017
 • Tác giả: Jennifer Niven
  Dịch giả: Nguyễn Thùy Dung
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 109.000 VND
  Số trang: 434
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 23-09-2017
 • Tác giả: Macchiato
  Dịch giả: Trần Minh Trang
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 95.000 VND
  Số trang: 357
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 25-08-2017
 • Tác giả: Lisa Kleypas
  Dịch giả: Như Lôi
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 105.000 VND
  Số trang: 405
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 23-08-2017
 • Tác giả: Agnés Ledig
  Dịch giả: Phúc Chi Nhi
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 96.000 VND
  Số trang: 355
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 19-08-2017
 • Tác giả: Kiera Cass
  Dịch giả: Huyền Vũ
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 98.000 VND
  Số trang: 364
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 21-07-2017
 • Tác giả: Nicholas Sparks
  Dịch giả: L.T.K
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 115.000 VND
  Số trang: 494
  Kích thước: 14.5 x 20 cm
  Ngày phát hành: 10-07-2017
 • Tác giả: Elizabeth Gilbert
  Dịch giả: Trần Trương Phúc Hạnh
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 95.000 VND
  Số trang: 300
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 06-04-2017
 • Tác giả: Macchiato
  Dịch giả: Nguyễn Tú Uyên
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 90.000 VND
  Số trang: 348
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 03-04-2017
 • Tác giả: Jandy Nelson
  Dịch giả: Vũ Thu Hương
  NXB liên kết: Lao Động
  Giá bìa: 110.000 VND
  Số trang: 476
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 03-04-2017
 • Tác giả: Cửu Bả Đao
  Dịch giả: Nguyễn Xuân Nhật
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 86.000 VND
  Số trang: 320
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 14-03-2017

Trang

Subscribe to Lãng mạn