Khoa học tự nhiên - Nhân văn

 • Tác giả: Suwa
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Thế giới
  Giá bìa: 69.000 VND
  Số trang: 96
  Kích thước: 25 x 25 cm
  Ngày phát hành: 19-10-2015
 • Tác giả: Mesdemoiselles
  Dịch giả: Thu Phương
  NXB liên kết: Thế giới
  Giá bìa: 68.000 VND
  Số trang: 84
  Kích thước: 25 x 25 cm
  Ngày phát hành: 06-10-2015
 • Tác giả: Jeong Aah Park
  Dịch giả: Uyên Uyên
  NXB liên kết: Thế giới
  Giá bìa: 72.000 VND
  Số trang: 82
  Kích thước: 25 x 25 cm
  Ngày phát hành: 05-10-2015
 • Tác giả: Isy Ochoa
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Thế giới
  Giá bìa: 90.000 VND
  Số trang: 92
  Kích thước: 26 x 34 cm
  Ngày phát hành: 02-10-2015
 • Tác giả: Alain de Botton
  Dịch giả: Ngô Thu Hương
  NXB liên kết: Thế giới
  Giá bìa: 89.000 VND
  Số trang: 333
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 24-09-2015
 • Tác giả: Jostein Gaarder
  Dịch giả: Huỳnh Phan Anh
  NXB liên kết: Thế giới
  Giá bìa: 124.000 VND
  Số trang: 516
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 17-09-2015
 • Tác giả: Jeong Aah Park
  Dịch giả: Minh Minh
  NXB liên kết: Thế giới
  Giá bìa: 69.000 VND
  Số trang: 94
  Kích thước: 25 x 25 cm
  Ngày phát hành: 15-09-2015
 • Tác giả: Kang Min-Jee
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Thế giới
  Giá bìa: 69.000 VND
  Số trang:
  Kích thước: 25 x 25 cm
  Ngày phát hành: 11-09-2015
 • Tác giả: Ming-Ju Sun
  Dịch giả: Trang Bùi
  NXB liên kết: Thế giới
  Giá bìa: 49.000 VND
  Số trang: 64
  Kích thước: 20.5 x 28.5 cm
  Ngày phát hành: 11-09-2015
 • Tác giả: Ed Sibbett
  Dịch giả: Hạnh Lâm
  NXB liên kết: Thế giới
  Giá bìa: 49.000 VND
  Số trang: 64
  Kích thước: 20.5 x 28.5 cm
  Ngày phát hành: 11-09-2015
 • Tác giả: Alexandra Cowell
  Dịch giả: Hạnh Lâm
  NXB liên kết: Thế giới
  Giá bìa: 49.000 VND
  Số trang: 64
  Kích thước: 20.5 x 28.5 cm
  Ngày phát hành: 11-09-2015
 • Dịch giả: Nguyễn Thanh Tùng
  NXB liên kết: Thế giới
  Giá bìa: 65.000 VND
  Số trang: 84
  Kích thước: 19 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 07-09-2015
 • Tác giả: Michio Kaku
  Dịch giả: Vương Ngân Hà
  NXB liên kết: Thế giới
  Giá bìa: 118.000 VND
  Số trang: 480
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 03-09-2015
 • Tác giả: Ji Soo-Yeon
  Dịch giả: Thu Yến
  NXB liên kết: Thế giới
  Giá bìa: 62.000 VND
  Số trang: 84
  Kích thước: 25 x 25 cm
  Ngày phát hành: 01-09-2015
 • Tác giả: Alexandra Cowell
  Dịch giả: Huyền Trang
  NXB liên kết: Thế giới
  Giá bìa: 49.000 VND
  Số trang: 60
  Kích thước: 20.5 x 28.5 cm
  Ngày phát hành: 30-08-2015
 • Tác giả: Ming-Ju Sun
  Dịch giả: Minh Minh
  NXB liên kết: Thế giới
  Giá bìa: 49.000 VND
  Số trang:
  Kích thước: 20.5 x 28.5 cm
  Ngày phát hành:

Trang

Subscribe to Khoa học tự nhiên - Nhân văn