Huyền ảo / Giả tưởng

 • Tác giả: Diana Wynne Jones
  Dịch giả: Tâm Thủy
  NXB liên kết: Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 96.000 VND
  Số trang: 328
  Kích thước: 14 x 20.5
  Ngày phát hành: 26-11-2018
 • Tác giả: Pierce Brown
  Dịch giả: Trần Nguyên
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 188.000 VND
  Số trang: 640
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 23-08-2018
 • Tác giả: Douglas Adams
  Dịch giả: Lê Minh Đức
  NXB liên kết: Lao Động
  Giá bìa: 96.000 VND
  Số trang: 292
  Kích thước: 14 x 20.5
  Ngày phát hành: 07-08-2018
 • Tác giả: A.G. Riddle
  Dịch giả: Lê Minh Đức
  NXB liên kết: Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 175.000 VND
  Số trang: 596
  Kích thước: 15 x 24
  Ngày phát hành: 06-08-2018
 • Tác giả: Pierce Brown
  Dịch giả: Trần Nguyên
  NXB liên kết: NXB Hà Nội
  Giá bìa: 168.000 VND
  Số trang: 556
  Kích thước: 14 x 24
  Ngày phát hành: 04-07-2018
 • Tác giả: Kazuo Ishiguro
  Dịch giả: Lan Young
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 105.000 VND
  Số trang: 460
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 08-04-2017
 • Tác giả: Patrick Ness
  Dịch giả: Vũ Thu Hương
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 90.000 VND
  Số trang:
  Kích thước: 15.5 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 14-12-2016
 • Dịch giả: Trần Trương Phúc Hạnh
  NXB liên kết: Thế Giới
  Giá bìa: 77.000 VND
  Số trang: 239
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 06-10-2016
 • Tác giả: Higashino Keigo
  Dịch giả: Phương Nam
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 95.000 VND
  Số trang: 358
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 26-07-2016
 • Tác giả: Rysa Walker
  Dịch giả: Trung Tín
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 108.000 VND
  Số trang: 365
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 25-06-2016
 • Tác giả: Lưu Từ Hân
  Dịch giả: Lục Hương
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 115.000 VND
  Số trang: 364
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 20-04-2016
 • Dịch giả: Nguyễn Vĩnh Hằng
  NXB liên kết: Lao động
  Giá bìa: 120.000 VND
  Số trang: 495
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 31-03-2015
 • Tác giả: Marie Lu
  Dịch giả: Trịnh Ngân Chi
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 82.000 VND
  Số trang: 318
  Kích thước: 14 x 20.5cm
  Ngày phát hành: 23-01-2015
 • Tác giả: Orson Scott Card
  Dịch giả: Lê Minh Đức
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 98.000 VND
  Số trang: 418
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 24-10-2014
 • Tác giả: Cecelia Ahern
  Dịch giả: Hồ Thanh Ai & Lê Đình Chi
  NXB liên kết: Thời đại
  Giá bìa: 92.000 VND
  Số trang: 386
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 28-09-2014
 • Tác giả: J. R. R. Tolkien
  Dịch giả: Tâm Thủy - An Lý
  NXB liên kết: Văn Học
  Giá bìa: 120.000 VND
  Số trang: 508
  Kích thước: 15 x 24cm
  Ngày phát hành: 02-04-2014

Trang

Subscribe to Huyền ảo / Giả tưởng