Hồi ký / Tự truyện

 • Tác giả: Tim O'Brien
  Dịch giả: Trần Tiễn Cao Đăng
  NXB liên kết: Văn Học
  Giá bìa: 88.000 VND
  Số trang: 322
  Kích thước: 13 x 20.5
  Ngày phát hành: 05-12-2018
 • Tác giả: Sophia Amoruso
  Dịch giả: Lưu Thùy Hương
  NXB liên kết: Thế Giới
  Giá bìa: 69.000 VND
  Số trang: 228
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 05-04-2017
 • Tác giả: Rosie Nguyễn
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 70.000 VND
  Số trang: 292
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 07-10-2016
 • Tác giả: Đinh Hằng
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 85.000 VND
  Số trang: 282
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 11-09-2016
 • Dịch giả: Thiên Nga
  NXB liên kết: Lao động
  Giá bìa: 120.000 VND
  Số trang: 572
  Kích thước: 15 x 24cm
  Ngày phát hành: 20-06-2014
 • Dịch giả: Lê Chu Cầu
  NXB liên kết: Thế Giới
  Giá bìa: 130.000 VND
  Số trang: 404
  Kích thước: 15 x 24cm
  Ngày phát hành: 11-03-2014
 • Tác giả: Elizabeth Gilbert
  Dịch giả: Lê Nguyễn Lê
  NXB liên kết: Thông Tấn
  Giá bìa: 90.000 VND
  Số trang: 380
  Kích thước: 14 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
Subscribe to Hồi ký / Tự truyện