Đương đại

 • Tác giả: Bernhard Schlink
  Dịch giả: Vương Minh Thu
  NXB liên kết: Hội nhà văn
  Giá bìa: 118.000 VND
  Số trang: 352
  Kích thước: 14 x 20.5
  Ngày phát hành: 07-12-2018
 • Tác giả: Endo Shusaku
  Dịch giả: Nguyễn Văn Thực
  NXB liên kết: Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 116.000 VND
  Số trang: 328
  Kích thước: 14 x 20.5
  Ngày phát hành: 28-11-2018
 • Tác giả: David Grossman
  Dịch giả: Trần Quốc Tân
  NXB liên kết: Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 99.000 VND
  Số trang: 284
  Kích thước: 14 x 20.5
  Ngày phát hành: 31-10-2018
 • Tác giả: Françoise Sagan
  Dịch giả: Ngô Hữu Long - Nguyễn Thùy Trâm
  NXB liên kết: Văn Học
  Giá bìa: 79.000 VND
  Số trang: 248
  Kích thước: 14 x 20.5
  Ngày phát hành: 25-10-2018
 • Dịch giả: Nghiêm Quỳnh Trang
  NXB liên kết: Lao Động
  Giá bìa: 149.000 VND
  Số trang: 472
  Kích thước: 14 x 20.5
  Ngày phát hành: 04-10-2018
 • Tác giả: Haruki Murakami
  Dịch giả: Nguyễn Hồng Anh
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 75.000 VND
  Số trang: 192
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 24-08-2018
 • Tác giả: Evald Flisar
  Dịch giả: Thiên Nga
  NXB liên kết: Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 96.000 VND
  Số trang: 292
  Kích thước: 14 x 20.5
  Ngày phát hành: 06-08-2018
 • Tác giả: Noah Gordon
  Dịch giả: Lê Chu Cầu
  NXB liên kết: NXB Văn học
  Giá bìa: 228.000 VND
  Số trang: 648
  Kích thước: 17 x 25 cm
  Ngày phát hành: 04-07-2018
 • Tác giả: Lee Geum Yi
  Dịch giả: Hà Linh
  NXB liên kết: Lao Động
  Giá bìa: 92.000 VND
  Số trang: 276
  Kích thước: 14 x 20.5
  Ngày phát hành: 25-06-2018
 • Tác giả: Romain Gary
  Dịch giả: Nguyên Ngọc
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 97.000 VND
  Số trang: 340
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 21-06-2018
 • Tác giả: Thomas Keneally
  Dịch giả: Nham Hoa
  NXB liên kết: NXB Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 149.000 VND
  Số trang: 480
  Kích thước: 15 x 24
  Ngày phát hành: 14-06-2018
 • Tác giả: Pyun Hye Young
  Dịch giả: Kim Ngân
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 86.000 VND
  Số trang: 264
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 21-07-2017
 • Tác giả: Bernhard Schlink
  Dịch giả: Lê Quang
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 68.000 VND
  Số trang: 183
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 11-05-2017
 • Tác giả: Umberto Eco
  Dịch giả: Lê Thúy Hiền
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 65.000 VND
  Số trang: 204
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 08-05-2017
 • Dịch giả: Nguyễn Đình Thành
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 59.000 VND
  Số trang: 160
  Kích thước: 13 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 15-11-2016
 • Tác giả: Bret Easton Ellis
  Dịch giả: Thùy Vũ
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 86.000 VND
  Số trang: 343
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 26-07-2016

Trang

Subscribe to Đương đại