Đương đại

 • Tác giả: Romain Gary
  Dịch giả: Nguyên Ngọc
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 97.000 VND
  Số trang: 340
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 21-06-2018
 • Tác giả: Thomas Keneally
  Dịch giả: Nham Hoa
  NXB liên kết: NXB Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 149.000 VND
  Số trang: 480
  Kích thước: 15 x 24
  Ngày phát hành: 14-06-2018
 • Tác giả: Pyun Hye Young
  Dịch giả: Kim Ngân
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 86.000 VND
  Số trang: 264
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 21-07-2017
 • Tác giả: Bernhard Schlink
  Dịch giả: Lê Quang
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 68.000 VND
  Số trang: 183
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 11-05-2017
 • Tác giả: Umberto Eco
  Dịch giả: Lê Thúy Hiền
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 65.000 VND
  Số trang: 204
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 08-05-2017
 • Dịch giả: Nguyễn Đình Thành
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 59.000 VND
  Số trang: 160
  Kích thước: 13 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 15-11-2016
 • Tác giả: Bret Easton Ellis
  Dịch giả: Thùy Vũ
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 86.000 VND
  Số trang: 343
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 26-07-2016
 • Tác giả: Shin Kyung-sook
  Dịch giả: Huyền Vũ
  NXB liên kết:
  Giá bìa: 108.000 VND
  Số trang: 473
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 25-06-2016
 • Tác giả: Patrick Modiano
  Dịch giả: Phùng Hồng Minh
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 49.000 VND
  Số trang: 147
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 20-04-2016
 • Tác giả: Kazumi Yumoto
  Dịch giả: Nguyễn Hà Trang
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 52.000 VND
  Số trang: 181
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 20-04-2016
 • Dịch giả: Ngô Diệu Châu
  NXB liên kết: Thế Giới
  Giá bìa: 90.000 VND
  Số trang: 271
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 12-04-2016
 • Tác giả: Rando Kim
  Dịch giả: Kim Ngân
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 85.000 VND
  Số trang: 560
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 12-03-2016
 • Tác giả: Doris May Lessing
  Dịch giả: Lê Khánh Toàn
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 156.000 VND
  Số trang: 667
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 24-01-2016
 • Tác giả: Ahn Do-huyn
  Dịch giả: Nguyễn Thị Thu Yến
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 50.000 VND
  Số trang: 128
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 22-12-2015
 • Tác giả:
  Dịch giả: Ngô Bảo Châu & Nguyễn Khiếu Anh
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 45.000 VND
  Số trang: 104
  Kích thước: 13 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 21-12-2015
 • Tác giả: Aziz Nesin
  Dịch giả: Thái Hà - Đinh Mẫn
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 50.000 VND
  Số trang: 205
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 19-11-2015

Trang

Subscribe to Đương đại